73, 74వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టాలు – 73rd and 74th Amendments to the Constitution Indian Polity Model Practice Bits Mock Test

73, 74వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టాలు – 73rd and 74th Amendments to the Constitution Indian Polity Model Practice Bits Mock Test

73, 74వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టాలు

NOTE : QUIZ పూర్తి అయిన తర్వాత డౌన్లోడ్ లింక్ ( PDF link ) కనబడుతుంది  

To Download PDF Complete QUIZ , At the END of the QUIZ after submiting it you will get a link to Download the PDF

All the Best….


Leaderboard: 73, 74వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టాలు

maximum of 53 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

Join Telegram Group : Click Here  ( or )

Join Whatsapp Group : Click Here ( or )

 

Some Important Practice Bits Are

  • జాతీయ పంచాయతీరాజ్ దినోత్సవాన్ని ఎప్పుడు నిర్వహిస్తారు?
  • 74వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ఎప్పటినుంచి అమల్లోకి వచ్చింది?
  • 11వ షెడ్యూల్ లో ఎన్ని విధులను చేర్చారు?
  • మూడంచెల పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థకు సంబంధించిన రాజ్యాంగ ప్రకరణ ఏది?
  • కేంద్రంలో పట్టణాభివృద్ధి మంత్రిత్వశాఖ ఎప్పుడు ఏర్పడింది?
  • పంచాయతీలు, మున్సిపాలిటీల కాలపరిమితికి సంబంధించిన రాజ్యాంగ ప్రకరణలు ఏవి?
Indian Polity 73rd and 74th Amendments to the Constitution topics bits in Telugu,Indian Polity 73rd and 74th Amendments to the Constitution topics bits,Indian Polity 73rd and 74th Amendments to the Constitution topics Model Paper in Telugu,Indian Polity 73rd and 74th Amendments to the Constitution and general abilities,Indian Polity 73rd and 74th Amendments to the Constitution Model paper for Police constable,Indian Polity 73rd and 74th Amendments to the Constitution Model paper for Panchayat Secretary,Indian Polity 73rd and 74th Amendments to the Constitution Model paper for DSC,Indian Polity 73rd and 74th Amendments to the Constitution Model paper for RRB,Indian Polity 73rd and 74th Amendments to the Constitution books in telugu,Indian Polity 73rd and 74th Amendments to the Constitution and mental ability pdf,Indian Polity 73rd and 74th Amendments to the Constitution pdf,Indian Polity 73rd and 74th Amendments to the Constitution notes pdf,Indian Polity 73rd and 74th Amendments to the Constitution and general abilities pdf,Indian Polity 73rd and 74th Amendments to the Constitution books for tspsc,Indian Polity 73rd and 74th Amendments to the Constitution books for appsc,Indian Polity 73rd and 74th Amendments to the Constitution book pdf,Indian Polity 73rd and 74th Amendments to the Constitution by disha,Indian Polity 73rd and 74th Amendments to the Constitution books for competitive exams,Indian Polity 73rd and 74th Amendments to the Constitution disha pdf,Indian Polity 73rd and 74th Amendments to the Constitution History Model Paper In TElugu,Indian Polity 73rd and 74th Amendments to the Constitution for upsc,Indian Polity 73rd and 74th Amendments to the Constitution group 2,Indian Polity 73rd and 74th Amendments to the Constitution Geography Model Paper In TElugu,Indian Polity 73rd and 74th Amendments to the Constitution Polity Model Paper In TElugu,Indian Polity 73rd and 74th Amendments to the Constitution Economy Model Paper In TElugu,Indian Polity 73rd and 74th Amendments to the Constitution Biology Model Paper In TElugu,Indian Polity 73rd and 74th Amendments to the Constitution General Science Model Paper In TElugu,Indian Polity 73rd and 74th Amendments to the Constitution Chemistry Model Paper In TElugu,Indian Polity 73rd and 74th Amendments to the Constitution Social studies Model Paper In TElugu,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *