ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్ర – History of Ancient India General Studies Model Practice Paper in Telugu || APPSC , TSPSC, DCS , SI AND POLICE CONSTABLE PANCHAYAT SECRETARY IMPORTANT BITS IN TELUGU.

ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్ర – History of Ancient India General Studies Model Practice Paper in Telugu || APPSC , TSPSC, DCS , SI AND POLICE CONSTABLE PANCHAYAT SECRETARY IMPORTANT BITS IN TELUGU.

సింధు నాగరికతకు చెందిన కాంస్యంతో చేసిన నాట్యగత్తె విగ్రహం ఈ నగరంలో లభించింది
1) హరప్పా
2) మొహంజదారో
3) లోథాల్
4) సుర్కోటడో

Answer : 2

సింధు నాగరికత ప్రజలకు తెలియని లోహం
1) బంగారం
2) వెండి
3) రాగి
4) ఇనుము

Answer : 4

“ఆర్యుల యొక్క జన్మస్థలం ఆర్కిటిక్ ప్రాంతం” అని ప్రతిపాదించినది
1) స్వామిదయానంద సరస్వతి
2) మాక్స్ ముల్లర్
3) బాలగంగాధర్ తిలక్
4) గైల్స్

Answer : 3

గాయత్రీ మంత్రం ఈ వేదంలో గలదు
1) ఋగ్వేదం
2) సామవేదం
3) అధర్వణవేదం
4) యజుర్వేదం

Answer : 1

పురాణాల సంఖ్య
1) 12
2) 15
3) 16
4) 18

Answer : 4

పంచవ్రతాలలో మహావీరుడు చేర్చిన సూత్రం
1) అసతేయ
2) అపరిగ్రహ
3) అహింస
4) బ్రహ్మచర్యం

Answer : 4

బుద్దుడు ధర్మచక్ర పరివర్తనాన్ని ఇచ్చట నిర్వహించాడు
1) సాంచీ
2) సారనాథ్
3) గయ
4) లుంబిని

Answer : 2

4వ బౌద్ధ సంగీతిని నిర్వహించిన చక్రవర్తి
1) అశోకుడు
2) కాలాశోకుడు
3) హర్షుడు
4) కనిష్కుడు

Answer : 4

మహాబలిపురంలో పంచపాండవ రాతి రథాల నిర్మాత
1) మొదటి నరసింహవర్మ
2) రెండవ నరసింహవర్మ
3) నందివర్మ
4) మహేంద్రవర్మ

Answer : 1

నవరత్నాలు అనే పండితులు వీరి ఆస్థానంలో గలరు.
1) శ్రీకృష్ణదేవరాయలు
2) భోజరాజు
3) చంద్రగుప్త విక్రమాదిత్యుడు
4) సముద్రగుప్తుడు

Answer : 3

ప్రయాగ వద్ద మహ మోక్షపరిషత్లు అనే సభలు నిర్వహించినది
1) కనిష్కుడు
2) అశోకుడు
3) హర్షవర్ధనుడు
4) చంద్రగుప్త విక్రమాదిత్యుడు

Answer : 3

మహావీరుని బోధనలు ఈ భాషలో సాగాయి
1) పాళీ
2) సంస్కృతం
3) ద్రావిడం
4) పాకృతం

Answer : 4

భారతదేశం పై దండెత్తిన మొదటి విదేశీ రాజు
1) సైరస్
2) మొదటి డేరియస్
3) అలెగ్జాండర్
4) మినాండర్

Answer : 1

మొదటి జైన మత తీర్థంకరుడు
1) పార్శనాథడు
2) ఋషభనాథుడు
3) నేమినాథుడు
4) మహావీరుడు

Answer : 2

‘అష్టాంగ మార్గం’ బోధించిన తత్వవేత్త
1) మహావీరుడు
2) బుద్ధుడు
3) నాగార్జునుడు
4) గోసాల మస్కరిపుత్ర

Answer : 2

బౌద్ధమత గ్రంథాలు త్రీపీఠకములు ఈ భాషలో వ్రాయబడ్డాయి
1) పాళీ
2) అరామిక్
3) సంస్కృతం
4) హిందీ

Answer : 1

వడ్డీ వ్యాపారం గూర్చి తెలియచేస్తున్న బ్రహ్మణం
1) చాందోగ్య బ్రహ్మణం
2) శతపథ బ్రహ్మణం
3) గోపథ బ్రహ్మణం
4) కౌశాటకీ బ్రహ్మణం

Answer : 2

‘యోగ’ సుదర్శనంను స్థాపించినది
1) పతంజలి
2) కపిల
3) జైమిని
4) బాదరాయణుడు

Answer : 1

వేదాలలో పేరొన్న “సతుద్రి” అనే నది ప్రస్తుతం ఈ విధంగా పిలువబడుతుంది
1) బియాస్
2) సట్లెజ్
3) రావి
4) చీనాబ్

Answer : 2

సల్లేఖన వ్రతం ఆచరించి శ్రావణ బెల్గోళలో మరణించిన మౌర్యచక్రవర్తి
1) అశోకుడు
2) బిందుసారుడు
3) సంప్రీతి
4) చంద్రగుప్తమౌర్యుడు

Answer : 4

అశోకుడు నిర్మించిన స్థూపాల పై చెక్కబడిన చిహ్నల జతలలో తప్పుగా నున్న జతను గుర్తించుము
1) రాంపూర్వ- ఎద్దు
2) పాటలీపుత్ర – చక్రం
3) దౌసాలీ – ఏనుగు
4) సారనాథ్ – ఒక సింహం

Answer : 4

భారతదేశంలో మొదటి క్రైస్తవ మత ప్రచారకుడు “సెయింట్ థామస్” ఈ రాజుకాలంలో భారతదేశంలో పర్యటించాడు
1) మీనాండర్
2) వేమాకాడ్పెసిస్
3) గోండో ఫెర్నస్
4) మవుజ్

Answer : 3

సంగం యుగం ఈ భాషకు స్వర్ణయుగం
1) సంస్కృతం
2) తమిళం
3) కన్నడం
4) పాకృతం

Answer : 2

భూమి ఆకర్షణశక్తిని వివరించి ఇండియన్ న్యూటన్ అని పేరు గడించినది
1) వరహమిహిరుడు
2) బ్రహ్మగుప్తుడు
3) ఆర్యభట్ట
4) చరకుడు

Answer : 2

హస్థాయుర్వేదం అనే పశు వైద్య గ్రంథంను వ్రాసినది
1) చరకుడు
2) పాలకాప్యుడు
3) శుశృతుడు
4) ధన్వంతరి

Answer : 2

ఈ క్రింది వానిలో తమిళ భాషలో ఇతిహాసం
1) మణిమేఖలై
2) శిలప్పాధికారం
3) తిరుక్కురల్
4) 1 మరియు 2

Answer : 4

శ్రీరాముని సోదరుడు లక్ష్మణుని యొక్క సంతతిగా ప్రకటించుకున్న రాజపుత్రులు
1) పరమారులు
2) ప్రతీహారులు
3) గహద్వాలులు
4) చౌహన్లు

Answer : 2

సోలంకీలు రాజధాని
1) ధారా
2) కనోజ్
3) ఖజురహో
4) అన్హిల్వాడ్

Answer : 4

తురుష్క దండన అనే పన్ను విధించిన గహద్వాల పాలకుడు
1) చంద్రదేవుడు
2) జయచంద్రుడు
3) జయశక్తి
4) యశోవర్మ

Answer : 1

ఖజురహో ఆలయాన్ని నిర్మించినది
1) గహద్వాలులు
2) తూర్పు గాంగులు
3) పాల
4) చందేలులు

Answer : 4

మిళింద పన్వా అనే గ్రంథం రచించిన ఇండో గ్రీకురాజు
1) డెమిట్రియస్
2) మీనాండర్
3) కనిష్కుడు
4) రుద్రదాముడు

Answer : 2

పంచరత్నాలు అనే కవులు వీరి ఆస్థానంలో గలరు.
1) లక్ష్మణసేనుడు
2) ధర్మపాలుడు
3) పృద్వీరాజ్ చౌహాన్
4) భోజరాజు

Answer : 1

గంగావతరణ శిల్పం గల ప్రదేశం
1) కైలాసనాథ ఆలయం, కంచి
2) తీర దేవాలయం, మహాబలిపురం
3) బృహదీశ్వర ఆలయం, తంజావూరు
4) మీనాక్షి ఆలయం, మధుర

Answer : 2

పల్లవుల కాలంలో ఘటికాస్థానాలు
1) వ్యాపార సంఘాలు
2) సైనిక దళాలు
3) విద్యా సంస్థలు
4) ప్రభుత్వ కార్యాలయం

Answer : 3

అశోకుని పేరు మనకు కనిపించే శాసనం మస్కి ఇది ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది ?
1) కేరళ
2) ఒడిస్సా
3) కర్ణాటక
4) తమిళనాడు

Answer : 3

పూరీ నగర నిర్మాత
1) చోడ గంగదేవుడు
2) నరసింహవర్మ
3) ధర్మపాలుడు
4) ప్రతాపరుద్రగజపతి

Answer : 1

తమిళ సాహిత్యంలో కవి చక్రవర్తి
1) పంప
2) తిరుక్కురల్
3) ఇలాంగో అడిదల్
4) కంబన్

Answer : 4

చోళుల పరిపాలనలో ప్రత్యేకత
1) పట్టణ పాలనా
2) పన్నుల వసూలు
3) గ్రామీణ పాలన
4) సైనిక పాలన

Answer : 3

కన్నడ భాషలో ఆదికవి
1) రన్న
2) పంప
3) కంబన్
4) పొన్న

Answer : 2

Download PDF

కన్నడ భాషలో తొలిగ్రంథం కవిరాజ మార్గంను రచించినది
1) పంప
2) రన్న
3) పొన్న
4) అమోఘవర్పడు

Answer : 4

Join Telegram Group : Click Here  ( or )

Join Whatsapp Group : Click Here ( or )

general studies Model Papers, General Knowledge Model Papers , Indian Polity Model Papers, Indian Geography Model Papers , Envirnmental Studies Model Papers , Indian Economy Model Papers, Indian History Model Papers, Arithmetic & Reasoning Model Papers, General Science Model Papers, Biology Model Papers, daily Model Paper Mock tests, AP History Model Papers, Telangana History Model Papers , AP Economy Model Papers , Telanagana Economy Model Papers,general studies topics bits in Telugu,general studies topics bits,general studies topics Model Paper in Telugu,general studies and general abilities,general studies Model paper for Police constable,general studies Model paper for Panchayat Secretary,general studies Model paper for DSC,general studies Model paper for RRB,general studies books in telugu,general studies and mental ability pdf,general studies pdf,general studies notes pdf,general studies and general abilities pdf,general studies books for tspsc,general studies books for appsc,general studies book pdf,general studies by disha,general studies books for competitive exams,general studies disha pdf,general studies History Model Paper In TElugu,general studies for upsc,general studies group 2,general studies Geography Model Paper In TElugu,general studies Polity Model Paper In TElugu,general studies Economy Model Paper In TElugu,general studies Biology Model Paper In TElugu,general studies General Science Model Paper In TElugu,general studies Chemistry Model Paper In TElugu,general studies Social studies Model Paper In TElugu,si & Police Constable and general abilities, si & Police Constable and general abilities pdf, si & Police Constable and mental ability pdf, si & Police Constable Biology Model Paper In TElugu, si & Police Constable book pdf, si & Police Constable books for appsc, si & Police Constable books for competitive exams, si & Police Constable books for tspsc, si & Police Constable books in telugu, si & Police Constable by disha, si & Police Constable Chemistry Model Paper In TElugu, si & Police Constable disha pdf, si & Police Constable Economy Model Paper In TElugu, si & Police Constable for upsc, si & Police Constable General Science Model Paper In TElugu, si & Police Constable Geography Model Paper In TElugu, si & Police Constable group 2, si & Police Constable History Model Paper In TElugu, si & Police Constable Model paper for DSC, si & Police Constable Model paper for Panchayat Secretary, si & Police Constable Model paper for Police constable, si & Police Constable Model paper for RRB, si & Police Constable notes pdf, si & Police Constable pdf, si & Police Constable Polity Model Paper In TElugu, si & Police Constable Social studies Model Paper In TElugu, si & Police Constable topics bits, si & Police Constable topics bits in Telugu, si & Police Constable topics Model Paper in Telugu,telangana group exams,telangana group exams 2022,telangana group exams details,telangana group exams 2023,group 1 exams in telangana,group 2 exams in telangana,how to apply for group exams in telangana,group 4 exams in telangana,group 3 exams in telangana,telangana group 2 exam age limit,types of group exams in telangana,what is group 3 exam in telangana,group exams eligibility in telangana,what are group exams in telangana,how many group exams are there in telangana,telangana group exam date 2022,tspsc group exams details,telangana group 2 exam date,telangana group 1 exam date 2022,telangana group 1 exam date,telangana group 2 exam date 2022,telangana group 4 exam date 2022,telangana group 1 exam date 2023,telangana group 2 exam date 2023,group exams details in telangana,d group exam pattern,telangana group exams examination,telangana group exams explained,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *