ప్రాచీన రాజ్యాలు – రాజధాని నగరములు – Ancient Kingdoms – Capital Cities – General Studies Model Practice Paper in Telugu || APPSC , TSPSC, DCS , SI AND POLICE CONSTABLE PANCHAYAT SECRETARY IMPORTANT BITS IN TELUGU

ప్రాచీన రాజ్యాలు – రాజధాని నగరములు – Ancient Kingdoms – Capital Cities – General Studies Model Practice Paper in Telugu || APPSC , TSPSC, DCS , SI AND POLICE CONSTABLE PANCHAYAT SECRETARY IMPORTANT BITS IN TELUGU

మగధ రాజ్యపు రాజధాని
1) కాశీ
2) పాటలీపుత్రం
3) కోసల
4) ఉజ్జయిని

Answer : 2

మౌర్యుల రాజధాని
1) పాటలీపుత్రం
2) ఉజ్జయిని
3) ప్రతిష్టానపురం
4) రాజగృహం

Answer : 1

క్రింది వానిలో శాతవాహనుల రాజధాని నగరం కానిది
1) విజయపురి
2) శ్రీకాకుళం
3) ప్రతిష్టానపురం
4) ధాన్యకటకం

Answer : 1

ఇక్ష్వాకుల రాజధాని
1) ధాన్యకటకం
2) విజయపురి
3) కందారపురం
4) కూడూరు

Answer : 2

తూర్పు చాళుక్యుల రాజధాని
1) బాదామి
2) అమరావతి
3) వేంగీ
4) విజయపురి

Answer : 3

పశ్చిమ చాళుక్యుల రాజధాని
1) వేంగీ
2) ఐహోలు
3) కాంచీపురం
4) బాదామి

Answer : 4

చోళుల రాజధాని
1) తంజావూరు
2) కాంచీపురం
3) మధుర


4) గంగైకోండ చోళపురం

Answer : 1

పల్లవుల రాజధాని
1) మహాబలిపురం
2) కాంచీపురం
3) తంజావూరు
4) మధుర

Answer : 2

హోయసాలుల రాజధాని
1) ద్వారసముద్రం
2) శ్రావణ బెల్గోళ
3) దేవగిరి
4) బాదామి

Answer : 1

పాండ్యుల రాజధాని
1) మహాబలిపురం
2) కాంచీపురం
3) మధుర
4) తంజావూరు

Answer : 3

యాదవుల రాజధాని
1) ద్వారసముద్రం
2) కళ్యా ణి
3) మధుర
4) దేవగిరి

Answer : 4

కాకతీయుల తొలి రాజధాని
1) హన్మకొండ
2) ఓరుగల్లు
3) పాకాల
4) బోధన్

Answer : 1

గుప్తుల యొక్క రెండవ రాజధాని
1) పాటలీపుత్రం
2) ఉజ్జయిని
3) జునాగఢ్
4) సాంచీ

Answer : 2

రాష్ట్రకూటుల రాజధాని
1) ఐహోలు
2) బాదామి
3) మాన్యఖేటకం
4) అజంతా

Answer : 3

విజయనగర సామ్రాజ్య రాజధాని
1) లేపాక్షి
2) హంపి
3) వేంగీ
4) రాయచూర్

Answer : 2

రెడ్డిరాజుల రాజధాని
1) ముదిగొండ
2) రేఖపల్లి
3) రాజమండ్రి
4) కొండవీడు

Answer : 4

బహ్మనీరాజ్య రాజధాని
1) గుల్బర్గా
2) బీదర్
3) బీజాపూర్
4) అహ్మద్ నగర్

Answer : 1

విజయనగర రాజ్యమును పాలించిన అరవీటి వంశస్థుల రాజధాని
1) హంపి
2) అనెగొంది
3) పెనుగొండ
4) లేపాక్షి

Answer : 3

అసఫ్ జాహి వంశస్థుల రాజధాని
1) బీజపూర్
2) హైదరాబాద్
3) గోల్కొండ
4) వరంగల్లు

Answer : 2

నిజాం షాహిల రాజధాని
1) గోల్కొండ
2) అహ్మద్ నగర్
3) బీజపూర్
4) బీదర్

Answer : 2

హర్షుడు తన రాజధానిని స్థానేశ్వరం నుండి ఇచ్చటకు మార్చెను
1) ఉజ్జయిని
2) ప్రయాగ
3) కనోజ్
4) ఢిల్లీ

Answer : 3

మహారాష్ట్ర క్షాత్రవుల (శకులు) రాజధాని
1) జునాగఢ్
2) మిన్నగార
3) జోగల్ తంబి
4) ఎల్లోరా

Answer : 2

కుషాణ వంశానికి చెందిన కనిష్కుని రాజధాని
1) పురుషపురం(పెషావర్)
2) కనిష్కపురం
3) శ్రీనగరం
4) సియోల్ కోట

Answer : 1

చేర రాజుల రాజధాని
1) మధురై
2) కంచీ
3) తంజావూర్
4) వంజి

Answer : 4

సింధు ప్రజల రేవుపట్టణం గుర్తించుము
1) మెహంజదారో
2) హరప్పా
3) లోథాల్
4) బన్వాలీ

Answer : 3

ప్రతీహరుల తొలి రాజధాని
1) కనోజ్
2) బినముల్
3) అజ్మీర్
4) ఢిల్లీ

Answer : 2

గుజరాత్ ను పాలించిన సోలంకీల రాజధాని
1) అనిల్ వాడ్
2) ధారానగరం
3) ఉజ్జయిని
4) కనోజ్

Answer : 1

పరమార రాజుల రాజధాని
1) ఉజ్జయిని
2) కనోజ్
3) ఢిల్లీ
4) ధారానగరం

Answer : 4

గహద్వాలుల రాజధాని
1) ధారానగరం
2) కనోజ్
3) ఉజ్జయిని
4) ఖజురహో

Answer : 2

క్రింది వానిలో జబల్ పూర్ సమీపంలో త్రిపురిని రాజధాని చేసుకొని పాలించిన వంశం
1) చందేలులు
2) సోలంకీలు
3) కాలాచూర్యులు
4) పరమాదులు

Answer : 3

ఖజురహో కేద్రంగా బుందేల్ ఖండ్ ను పాలించిన వంశం
1) చందేలులు
2) సోలంకీలు
3) చౌహన్లు
4) తోమారులు

Answer : 1

కళ్యాణి చాళుక్యుల రాజధాని
1) సోపార
2) కళ్యా ణి
3) ఎల్లోరా
4) మాన్యఖేటకం

Answer : 2

ఢిల్లీ సుల్తాన్ కుతుబుద్దీన్ ఐబక్ రాజధాని ఢిల్లీ నుంచి ఇచ్చటకు మార్చాడు
1) ఆగ్రా
2) లాహోర్
3) పెషావర్
4) దేవగిరి

Answer : 2

తుగ్లకాబాదు రాజధానిగా చేసుకొని పాలించిన ఢిల్లీ సుల్తాన్
1) అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ
2) మహ్మద్ బీన్ తుగ్లక్
3) గియాజుద్దీన్ తుగ్లక్
4) బాల్బన్

Answer : 3

మహ్మద్ బీన్ తుగ్లక్ తన రాజధానిని ఢిల్లీ నుంచి ఇచ్చటకు మార్చెను
1) ఓరుగల్లు
2) దేవగిరి
3) కళ్యాణి
4) ఉజ్జయిని

Answer : 2

మొగలుల రాజధాని నగరం
1) ఢిల్లీ
2) లాహోర్
3) పాటలీపుత్రం
4) కాశ్మీర్

Answer : 1

మహారాష్ట్రలో పీష్వాల అధికార పీఠం ఇచ్చట గలదు
1) పూనా
2) గ్వాలియర్
3) ఉజ్జయిని
4) కళ్యాణి

Answer : 1

ఆంగ్లేయులు భారతదేశ రాజధానిని కోల్‌కతా నుండి న్యూఢిల్లీకి మార్చిన సంవత్సరం
1) 1909
2) 1911
3) 1913
4) 1915

Answer : 2

చెర రాజుల రాజధాని ?
1) మధురై
2) వంజి
3) తాంజావూర్
4) ద్వార సముద్రం

Answer : 2

Download PDF

బహ్మనీ సుల్తాన్ లైన ఆదిల్ షాహిల రాజధాని
1) బీదర్
2) బీజాపూర్
3) గోల్కొండ
4) అహ్మద్ నగర్

Answer : 2

Join Telegram Group : Click Here  ( or )

Join Whatsapp Group : Click Here ( or )

general studies Model Papers, General Knowledge Model Papers , Indian Polity Model Papers, Indian Geography Model Papers , Envirnmental Studies Model Papers , Indian Economy Model Papers, Indian History Model Papers, Arithmetic & Reasoning Model Papers, General Science Model Papers, Biology Model Papers, daily Model Paper Mock tests, AP History Model Papers, Telangana History Model Papers , AP Economy Model Papers , Telanagana Economy Model Papers,general studies topics bits in Telugu,general studies topics bits,general studies topics Model Paper in Telugu,general studies and general abilities,general studies Model paper for Police constable,general studies Model paper for Panchayat Secretary,general studies Model paper for DSC,general studies Model paper for RRB,general studies books in telugu,general studies and mental ability pdf,general studies pdf,general studies notes pdf,general studies and general abilities pdf,general studies books for tspsc,general studies books for appsc,general studies book pdf,general studies by disha,general studies books for competitive exams,general studies disha pdf,general studies History Model Paper In TElugu,general studies for upsc,general studies group 2,general studies Geography Model Paper In TElugu,general studies Polity Model Paper In TElugu,general studies Economy Model Paper In TElugu,general studies Biology Model Paper In TElugu,general studies General Science Model Paper In TElugu,general studies Chemistry Model Paper In TElugu,general studies Social studies Model Paper In TElugu,si & Police Constable and general abilities, si & Police Constable and general abilities pdf, si & Police Constable and mental ability pdf, si & Police Constable Biology Model Paper In TElugu, si & Police Constable book pdf, si & Police Constable books for appsc, si & Police Constable books for competitive exams, si & Police Constable books for tspsc, si & Police Constable books in telugu, si & Police Constable by disha, si & Police Constable Chemistry Model Paper In TElugu, si & Police Constable disha pdf, si & Police Constable Economy Model Paper In TElugu, si & Police Constable for upsc, si & Police Constable General Science Model Paper In TElugu, si & Police Constable Geography Model Paper In TElugu, si & Police Constable group 2, si & Police Constable History Model Paper In TElugu, si & Police Constable Model paper for DSC, si & Police Constable Model paper for Panchayat Secretary, si & Police Constable Model paper for Police constable, si & Police Constable Model paper for RRB, si & Police Constable notes pdf, si & Police Constable pdf, si & Police Constable Polity Model Paper In TElugu, si & Police Constable Social studies Model Paper In TElugu, si & Police Constable topics bits, si & Police Constable topics bits in Telugu, si & Police Constable topics Model Paper in Telugu,telangana group exams,telangana group exams 2022,telangana group exams details,telangana group exams 2023,group 1 exams in telangana,group 2 exams in telangana,how to apply for group exams in telangana,group 4 exams in telangana,group 3 exams in telangana,telangana group 2 exam age limit,types of group exams in telangana,what is group 3 exam in telangana,group exams eligibility in telangana,what are group exams in telangana,how many group exams are there in telangana,telangana group exam date 2022,tspsc group exams details,telangana group 2 exam date,telangana group 1 exam date 2022,telangana group 1 exam date,telangana group 2 exam date 2022,telangana group 4 exam date 2022,telangana group 1 exam date 2023,telangana group 2 exam date 2023,group exams details in telangana,d group exam pattern,telangana group exams examination,telangana group exams explained,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *