ఉగ్రవాద సంస్థలు ఆపరేషన్లు – Operations of terrorist organizations General Studies Important Model Practice Bits in Telugu

ఉగ్రవాద సంస్థలు ఆపరేషన్లు – Operations of terrorist organizations General Studies Important Model Practice Bits in Telugu SR-Tutorial Is one of the website which provide Daily Current affairs and daily Free Mock Test Which include general studies Model Papers, General Knowledge […]

దేశాల రాజధానులు మరియు పార్లమెంటు పేర్లు – Names of capitals and parliaments of countries General Studies Important Model Practice Bits in Telugu

దేశాల రాజధానులు మరియు పార్లమెంటు పేర్లు – Names of capitals and parliaments of countries General Studies Important Model Practice Bits in Telugu SR-Tutorial Is one of the website which provide Daily Current affairs and daily Free Mock Test Which include general […]

భారతదేశంలో స్థలాలు – Places in India General Studies Important Model Practice Bits in Telugu

భారతదేశంలో స్థలాలు – Places in India General Studies Important Model Practice Bits in Telugu SR-Tutorial Is one of the website which provide Daily Current affairs and daily Free Mock Test Which include general studies Model Papers, General Knowledge Model Papers […]

Daily General Studies & General Knowledge Model Practice Paper – 1 In Telugu for APPSC & TSPSC

Daily General Studies & General Knowledge Model Practice Paper – 1 In Telugu for APPSC & TSPSC SR-Tutorial Is one of the website which provide Daily Current affairs and daily Free Mock Test Which include general studies Model Papers, General […]

అంతర్జాతీయ కూటములు – International Alliances General Studies Model Paper – 2 in Telugu & English Medium Practice Bits

అంతర్జాతీయ కూటములు – International Alliances General Studies Model Paper – 2 in Telugu & English Medium Practice Bits   1. అలీన విధాన రూపశిల్పి 1) జవహర్లాల్ నెహ్రు 2) చౌ-ఎన్-లై 3) లాల్ బహుదూర్ శాస్త్రి 4) సిరిమావో బండారు నాయకే 2. అలీన విధానానికి మార్గదర్శకమైన […]

ఐక్యరాజ్య సమితి – United Nations General Studies Model Paper – 1 in Telugu & English Medium Practice Bits

ఐక్యరాజ్య సమితి – United Nations General Studies Model Paper – 1 in Telugu & English Medium Practice Bits 1. ఐక్యరాజ్య సమితి ఆవిర్భవించిన తేది ? 1) 1946 నవంబర్ 14 2) 1945 అక్టోబరు 24 3) 1948 డిసెంబర్ 10 4) 1947 డిసెంబర్ 22 […]