గవర్నర్ జనరల్ – Governor General – General Studies Model Practice Paper in Telugu ||  APPSC , TSPSC, DCS , SI AND POLICE CONSTABLE PANCHAYAT SECRETARY IMPORTANT BITS IN TELUGU

గవర్నర్ జనరల్ – Governor General – General Studies Model Practice Paper in Telugu ||  APPSC , TSPSC, DCS , SI AND POLICE CONSTABLE PANCHAYAT SECRETARY IMPORTANT BITS IN TELUGU బెంగాల్ లో ద్వంద్వపాలన రద్దుచేసిన గవర్నర్ జనరల్ 1) కారన్‌వాలీసు 2) లార్డ్ మింటో […]

ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణల చరిత్ర – History of Andhra Pradesh and Telangana General Studies Model Practice Paper in Telugu ||  APPSC , TSPSC, DCS , SI AND POLICE CONSTABLE PANCHAYAT SECRETARY IMPORTANT BITS IN TELUGU

ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణల చరిత్ర – History of Andhra Pradesh and Telangana General Studies Model Practice Paper in Telugu ||  APPSC , TSPSC, DCS , SI AND POLICE CONSTABLE PANCHAYAT SECRETARY IMPORTANT BITS IN TELUGU శాతవాహనుల తొలి రాజధాని 1) ప్రతిష్టానపురం 2) కళ్యాణి […]

తెలంగాణాలో ప్రజా ఉద్యమాలు – Public Movements in Telangana General Studies Model Practice Paper in Telugu ||  APPSC , TSPSC, DCS , SI AND POLICE CONSTABLE PANCHAYAT SECRETARY IMPORTANT BITS IN TELUGU

తెలంగాణాలో ప్రజా ఉద్యమాలు – Public Movements in Telangana General Studies Model Practice Paper in Telugu ||  APPSC , TSPSC, DCS , SI AND POLICE CONSTABLE PANCHAYAT SECRETARY IMPORTANT BITS IN TELUGU గ్రంథాలయోద్యమ పితామహుడు 1) గురజాడ అప్పారావు 2) కోమర్రాజు లక్ష్మణరావు 3) […]

స్వాతంత్ర్య ఉద్యమం – Independence Movement General Studies Model Practice Paper in Telugu ||  APPSC , TSPSC, DCS , SI AND POLICE CONSTABLE PANCHAYAT SECRETARY IMPORTANT BITS IN TELUGU

స్వాతంత్ర్య ఉద్యమం – Independence Movement General Studies Model Practice Paper in Telugu ||  APPSC , TSPSC, DCS , SI AND POLICE CONSTABLE PANCHAYAT SECRETARY IMPORTANT BITS IN TELUGU భారతదేశ సంపద ఇంగ్లాండు తరలిపోవుటను డ్రెయిన్ సిద్ధాంతం ద్వారా వివరించినది. 1) దాదాభాయ్ నౌరోజ్ 2) […]

భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ మరియు ఇతర పార్టీలు – Indian National Congress and other Parties General Studies Model Practice Paper in Telugu ||  APPSC , TSPSC, DCS , SI AND POLICE CONSTABLE PANCHAYAT SECRETARY IMPORTANT BITS IN TELUGU

భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ మరియు ఇతర పార్టీలు – Indian National Congress and other Parties General Studies Model Practice Paper in Telugu ||  APPSC , TSPSC, DCS , SI AND POLICE CONSTABLE PANCHAYAT SECRETARY IMPORTANT BITS IN TELUGU భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ యొక్క […]

సంఘ సంస్కరణోద్యమాలు – Social Reform Movements General Studies Model Practice Paper in Telugu ||  APPSC , TSPSC, DCS , SI AND POLICE CONSTABLE PANCHAYAT SECRETARY IMPORTANT BITS IN TELUGU

సంఘ సంస్కరణోద్యమాలు – Social Reform Movements General Studies Model Practice Paper in Telugu ||  APPSC , TSPSC, DCS , SI AND POLICE CONSTABLE PANCHAYAT SECRETARY IMPORTANT BITS IN TELUGU 1815లో కోల్‌కతాలో ఆత్మీయ సభను స్థాపించినది. 1) రాజారామమోహనరాయ్ 2) దేవేంద్రనాథ్ ఠాగూర్ 3) […]

భారత రాజ్యాంగం – Constitution of India General Studies Model Practice Paper in Telugu ||  APPSC , TSPSC, DCS , SI AND POLICE CONSTABLE PANCHAYAT SECRETARY IMPORTANT BITS IN TELUGU

భారత రాజ్యాంగం – Constitution of India General Studies Model Practice Paper in Telugu ||  APPSC , TSPSC, DCS , SI AND POLICE CONSTABLE PANCHAYAT SECRETARY IMPORTANT BITS IN TELUGU Join Telegram Group : Click Here  ( or ) Join Whatsapp […]

భారతదేశం – ఆధునిక యుగం – India – Modern Age General Studies Model Practice Paper in Telugu ||  APPSC , TSPSC, DCS , SI AND POLICE CONSTABLE PANCHAYAT SECRETARY IMPORTANT BITS IN TELUGU

భారతదేశం – ఆధునిక యుగం – India – Modern Age General Studies Model Practice Paper in Telugu ||  APPSC , TSPSC, DCS , SI AND POLICE CONSTABLE PANCHAYAT SECRETARY IMPORTANT BITS IN TELUGU వాస్కోడిగామా కాలికలను చేరుకున్న తేది 1) 1492 మే 17 […]

భారతదేశం – మధ్యయుగం – India – Medieval General Studies Model Practice Paper in Telugu || APPSC , TSPSC, DCS , SI AND POLICE CONSTABLE PANCHAYAT SECRETARY IMPORTANT BITS IN TELUGU

భారతదేశం – మధ్యయుగం – India – Medieval General Studies Model Practice Paper in Telugu ||  APPSC , TSPSC, DCS , SI AND POLICE CONSTABLE PANCHAYAT SECRETARY IMPORTANT BITS IN TELUGU భారతదేశంపై మొదటి ముస్లిం దండయాత్ర జరిగిన సంవత్సరం 1) క్రీ.శ.612 2) క్రీ.శ.712 […]

భారతదేశం ఖనిజాలు , పరిశ్రమలు – India Minerals, Industries General Studies Model Practice Paper in Telugu ||  APPSC , TSPSC, DCS , SI AND POLICE CONSTABLE PANCHAYAT SECRETARY IMPORTANT BITS IN TELUGU

భారతదేశం ఖనిజాలు , పరిశ్రమలు – India Minerals, Industries General Studies Model Practice Paper in Telugu ||  APPSC , TSPSC, DCS , SI AND POLICE CONSTABLE PANCHAYAT SECRETARY IMPORTANT BITS IN TELUGU ఈ క్రింది వానిలో నాన్ ఫెరస్ లోహం 1) ఇనుము 2) […]