ప్రకృతి సిద్ధ మండలాలు – వివిధ జాతుల ప్రజలు – Prakriti Siddha Mandals – People of different races General Studies Model Practice Paper in Telugu || APPSC , TSPSC, DCS , SI AND POLICE CONSTABLE PANCHAYAT SECRETARY IMPORTANT BITS IN TELUGU.

ప్రకృతి సిద్ధ మండలాలు – వివిధ జాతుల ప్రజలు – Prakriti Siddha Mandals – People of different races General Studies Model Practice Paper in Telugu || APPSC , TSPSC, DCS , SI AND POLICE CONSTABLE PANCHAYAT SECRETARY IMPORTANT BITS IN TELUGU. అమేజాన్ […]

ఆసియా, ఆఫ్రికా – Asia, Africa General Studies Model Practice Paper in Telugu || APPSC , TSPSC, DCS , SI AND POLICE CONSTABLE PANCHAYAT SECRETARY IMPORTANT BITS IN TELUGU.

ఆసియా, ఆఫ్రికా – Asia, Africa General Studies Model Practice Paper in Telugu || APPSC , TSPSC, DCS , SI AND POLICE CONSTABLE PANCHAYAT SECRETARY IMPORTANT BITS IN TELUGU. ఆసియా, ఐరోపాలలో విస్తరించి ఉన్న దేశం 1) రష్యా 2) టర్కీ 3) సౌదీ అరేబియా […]

భూమి – ఆవరణ వ్యవస్థలు – Earth-Environmental Systems General Studies Model Practice Paper in Telugu || APPSC , TSPSC, DCS , SI AND POLICE CONSTABLE PANCHAYAT SECRETARY IMPORTANT BITS IN TELUGU.

భూమి – ఆవరణ వ్యవస్థలు – Earth-Environmental Systems General Studies Model Practice Paper in Telugu || APPSC , TSPSC, DCS , SI AND POLICE CONSTABLE PANCHAYAT SECRETARY IMPORTANT BITS IN TELUGU. ‘U’ ఆకారపు లోయలను ఏర్పరచునది 1) హిమానీనది 2) నదీ 3) పవనాలు […]

సౌర కుటుంబం – Solar family General Studies Model Practice Paper in Telugu || APPSC , TSPSC, DCS , SI AND POLICE CONSTABLE PANCHAYAT SECRETARY IMPORTANT BITS IN TELUGU.

సౌర కుటుంబం – Solar family General Studies Model Practice Paper in Telugu || APPSC , TSPSC, DCS , SI AND POLICE CONSTABLE PANCHAYAT SECRETARY IMPORTANT BITS IN TELUGU. సూర్యకేంద్రక సిద్ధాంతంను ప్రతిపాదించినది. 1) టాలమీ 2) కోపర్నికస్ 3) జార్జి లై మైటీ 4) […]

SI & Police Constable, Group 1,Group 2 Group 3 Group 4 , Panchayat Raj,DSC TET Cum TRT,JL Exams Free Online Mock Test in Telugu || APPSC & TSPSC General Studies & General Knowledge Free Mock Test – 228

SI & Police Constable, Group 1,Group 2 Group 3 Group 4 , Panchayat Raj,DSC TET Cum TRT,JL Exams Free Online Mock Test in Telugu || APPSC & TSPSC General Studies & General Knowledge Free Mock Test – 228 PDF Download Link […]

ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్ర – History of Ancient India General Studies Model Practice Paper in Telugu || APPSC , TSPSC, DCS , SI AND POLICE CONSTABLE PANCHAYAT SECRETARY IMPORTANT BITS IN TELUGU.

ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్ర – History of Ancient India General Studies Model Practice Paper in Telugu || APPSC , TSPSC, DCS , SI AND POLICE CONSTABLE PANCHAYAT SECRETARY IMPORTANT BITS IN TELUGU. సింధు నాగరికతకు చెందిన కాంస్యంతో చేసిన నాట్యగత్తె విగ్రహం ఈ నగరంలో […]

గొప్ప నిర్మాణాలు – నిర్మాతలు – General Studies Model Practice Paper in Telugu || APPSC , TSPSC, DCS , SI AND POLICE CONSTABLE PANCHAYAT SECRETARY IMPORTANT BITS IN TELUGU.

గొప్ప నిర్మాణాలు – నిర్మాతలు – General Studies Model Practice Paper in Telugu || APPSC , TSPSC, DCS , SI AND POLICE CONSTABLE PANCHAYAT SECRETARY IMPORTANT BITS IN TELUGU. సింధునాగరికత కాలంనాటి మహాస్నాన వాటిక ఇచ్చట బయల్పడినది. 1) హరప్పా 2) మొహంజదారో 3) లోథాల్ […]

దేశాలు & సరిహద్దులు  – Countries & Borders – General Studies Model Practice Paper in Telugu || APPSC , TSPSC, DCS , SI AND POLICE CONSTABLE PANCHAYAT SECRETARY IMPORTANT BITS IN TELUGU.

దేశాలు & సరిహద్దులు  – Countries & Borders – General Studies Model Practice Paper in Telugu || APPSC , TSPSC, DCS , SI AND POLICE CONSTABLE PANCHAYAT SECRETARY IMPORTANT BITS IN TELUGU. భారత్, పాకిస్థాన్ల మధ్య గల సరిహద్దు రేఖ? 1)రాడ్ క్లిఫ్ రేఖ […]

ఆంధ్రాలో స్వాతంత్ర్యోద్యమం – Freedom movement in Andhra – General Studies Model Practice Paper in Telugu || APPSC , TSPSC, DCS , SI AND POLICE CONSTABLE PANCHAYAT SECRETARY IMPORTANT BITS IN TELUGU.

ఆంధ్రాలో స్వాతంత్ర్యోద్యమం – Freedom movement in Andhra – General Studies Model Practice Paper in Telugu || APPSC , TSPSC, DCS , SI AND POLICE CONSTABLE PANCHAYAT SECRETARY IMPORTANT BITS IN TELUGU. ఆంధ్రాలో జాతీయ ఉద్యమ భావాలను మొదటగా ప్రచారం చేసినది. 1) గాజుల […]