కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాలు –  Indian Polity Model Paper & Free Online Mock Test RRB, SI & POLICE Constable, Panchayat Secretary

కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాలు –  Indian Polity Model Paper & Free Online Mock Test RRB, SI & POLICE Constable, Panchayat Secretary

కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాలు - INDIAN POLITY

NOTE : QUIZ పూర్తి అయిన తర్వాత డౌన్లోడ్ లింక్ ( PDF link ) కనబడుతుంది  

To Download PDF Complete QUIZ , At the END of the QUIZ after submiting it you will get a link to Download the PDF

All the Best….

Leaderboard: కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాలు - INDIAN POLITY

maximum of 44 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

Join Telegram Group : Click Here  ( or )

Join Whatsapp Group : Click Here ( or )

Some important questions are :

 • ఈ కింది వానిలో ఏవి రాష్ట్రంలో రాష్ట్రపతి పాలన ప్రకటన
 • రాజ్యాంగం యొక్క “సంపూర్ణ విశ్వాసం మరియు ప్రతిష్ట” ఉప నిబంధన దేనికి వర్తింపచేయబడదు?
 • రాష్ట్రంలో రాష్ట్రపతి పాలన విధించినపుడు :
 • ఒక అంతర రాష్ట్ర మండలిని దీని ద్వారా ఏర్పాటు చేయవచ్చును?
 • వారపత్రికలు, పుస్తకాలు మరియు ముద్రణా రంగం ఈ కింది ఏ జాబితాలోకి వస్తాయి?
 • ఎస్.ఆర్. బొమ్మయ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసులో సుప్రీంకోర్టు తీర్పు అర్థ వివరణను గవర్నర్ మంత్రి మండలిని లేదా ముఖ్యమంత్రిని బర్తరఫ్ చేయగలడు అని భావించవచ్చు?
 • Which of the following is a declaration of presidential rule in a state?
 • To what does the “absolute faith and prestige” sub-clause of the Constitution not apply?
 • When the President imposes rule in the State:
 • Can an interstate council be formed through this?
 • Weeklys, books and the printing industry fall into which of the following list?
 • S.R. Can the interpretation of the Supreme Court judgment in the case of Bommaya v. Union of India be considered by the Governor to dismiss the Cabinet or the Chief Minister?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *