భారతదేశం – వివిధ మతాలు – Different Religions in India General Studies Model Practice Paper in Telugu ||  APPSC , TSPSC, DCS , SI AND POLICE CONSTABLE PANCHAYAT SECRETARY IMPORTANT BITS IN TELUGU

భారతదేశం – వివిధ మతాలు – Different Religions in India General Studies Model Practice Paper in Telugu ||  APPSC , TSPSC, DCS , SI AND POLICE CONSTABLE PANCHAYAT SECRETARY IMPORTANT BITS IN TELUGU

సింధు ప్రజల ముఖ్య దైవం
1) అమ్మతల్లి
2) ఇంద్రుడు
3) అగ్ని
4) వాయువు

Answer : 1

గాయత్రీ మంత్రం ఈ వేదంలో గలదు.
1) ఋగ్వేదం
2) సామవేదం
3) అధర్వణవేదం
4) యజుర్వేదం

Answer : 1

పురాణాల సంఖ్య
1) 16
2) 12
3) 24
4) 18

Answer : 4

ఈ క్రింది వానిలో ఆర్యులచే ఆరాధించబడిన ప్రధాన దైవం
1) అమ్మతల్లి
2) పశుపతి
3) సూర్యుడు
4) ఇంద్రుడు

Answer : 4

బౌద్ధమత స్థాపకుడు బుద్ధుని జన్మస్థలం
1) లుంబిని
2) గయ
3) కుశీ
4) సారనాథ్

Answer : 1

బుద్ధుడు జ్ఞానోదయం పొందిన ప్రదేశం
1) సారనాథ్
2) గయ
3) కపిలవస్తు
4) కుశీ

Answer : 2

బుద్ధుడు సారనాథ్ లో మొదటిసారి చేసిన బోధనకు గల పేరు
1) మహాభినిష్క్రమణం
2) ధర్మ చక్రపరివర్తనం
3) సంబోధి
4) మహామోక్ష పరిషత్

Answer : 2

బౌద్ధమత పవిత్ర గ్రంథాలు
1) అంగాలు
2) త్రిపీఠకాలు
3) పరిశిష్ట పర్వాన్
4) ఉపనిషత్తులు

Answer : 2

జాతక కథలు ఈ మతానికి చెందినవి
1) జైన
2) హిందూ
3) బౌద్ధ
4) సిక్కు

Answer : 3

రెండవ బుద్ధునిగా పేరుగాంచిన వారు
1) అశోకుడు
2) కనిష్కుడు
3) మహకాశ్యప
4) ఆచార్య నాగార్జునుడు

Answer : 4

ఈ క్రింది వానిలో బౌద్ధమతానికి సంబంధంలేని దానిని గుర్తించుము
1) స్థూపము
2) పంచవ్రతాలు
3) ఆర్యసత్యాలు
4) చైత్యము

Answer : 2

జైన మతంలో తీర్థంకరుల సంఖ్య
1) 18
2) 20
3) 24
4 ) 26

Answer : 3

జైనమత ముఖ్యమైన గ్రంథాలను ఏమంటారు?
1) త్రిపీఠకాలు
2 ) అంగాలు
3) జాతక కథలు
4) సుత్తనిపాతము

Answer : 2

ఈ క్రింది వానిలో జైనమతానికి సంబంధం లేనిది.
1) పంచవ్రతాలు
2) శ్వేతంబరులు
3) సల్లేఖన వ్రతం
4) అష్టాంగ మార్గం

Answer : 4

“గుడిపడ్వ” పండగ ఏ రాష్ట్రానికి సంబంధించినవి ?
1) రాజస్థాన్
2) మహారాష్ట్ర
3) కర్ణాటక
4) మధ్య ప్రదేశ్

Answer : 2

జైన మతానికి చెందిన గోమఠేశ్వరుని విగ్రహం ఇచ్చట గలదు.
1) కొలను పాక
2) శ్రావణ బెల్గొళ
3) మౌంటూ
4) బోధన్

Answer : 2

జైనమత స్థాపకుడు వర్ధమాన మహావీరుడు ఈ వంశానికి చెందినవాడు.
1) జైత్రిక
2) శాక్య
3) శాలంకాయన
4) ఇక్ష్వాకులు

Answer : 1

వీరశైవ మత స్థాపకుడు
1) పండితారాధ్యుడు
2) బసవేశ్వరుడు
3) శంకరాచార్యుడు
4) రామానుజుడు

Answer : 2

సిక్కు భాషకు ఆధారమైన గురుముఖి లిపిని రూపొందించినది.
1) గురునానక్
2) గురు అంగద్
3) గురు రాందాసు
4) గురు గోవిందసింగ్

Answer : 2

సిక్కుల పవిత్ర గ్రంథం “ఆది గ్రంథ్ ను రచించినది.
1) గురు రాందాస్
2) గురు అర్జున్
3) గురు అమర్స్
4) గురునానక్

Answer : 2

ఈ క్రింది వానిలో సిక్కుమతానికి సంబంధించి తప్పుగానున్న జతను గుర్తించుము
1) సిక్కుమత స్థాపకుడు – గురునానక్
2) అమృత్ సర్ స్వర్ణదేవాలయం – గురు రాందాసు
3) అకల తు స్థాపన – గురు హరగోవింద్
4) చివరి గురువు – గురు తేజ్ బహుదుర్

Answer : 4

ఆంధ్రలో వీరవైష్ణవాన్ని ప్రచారం చేసినది.
1) బసవేశ్వరుడు
2) బ్రహ్మనాయుడు
3) రామానుజుడు
4) శంకరాచార్యుడు

Answer : 2

ఈ క్రింది వానిలో శివాజీ ఆధ్యాత్మిక గురువు,
1) కబీర్
2) సమర్థ రామదాసు
3) నామ్ దేవ్
4) జ్ఞానేశ్వర్

Answer : 2

సిక్కుమత స్థాపకుడు గురునానక్ జన్మస్థానం
1) కాలడి
2) తల్పండి
3) అమృతసర్
4) లాహోర్

Answer : 2

భారతదేశంలో క్రైస్తవమతాన్ని ప్రచారం చేసిన తొలి ప్రచారకుడు
1) సెయింట్ ఆన్స్
2) సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్
3) సెయింట్ లూథర్
4) సెయింట్ థామస్

Answer : 4

సూఫీ ఉద్యమం ఈ మతానికి చెందినది.
1) హిందూ
2) క్రైస్తవ
3)కైన
4) ఇస్లాం

Answer : 4

విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతంను ప్రతిపాదించినది.
1) రామానుజుడు
2) శంకరాచార్యుడు
3) మధ్వాచార్యులు
4) నింబార్కుడు

Answer : 1

16వ శతాబ్దంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిపై 32,000 కీర్తనలు వ్రాసిన వాగ్గేయకారుడు
1) క్షేత్రయ్య
2) పురంధరదాసు
3) తాళ్ళపాక అన్నమయ్య
4) త్యాగయ్య

Answer : 3

శుద్దాడ్వైత సిద్ధాంత ప్రబోధకుడు
1) రామానుజుడు
2) వల్లభాచార్యులు
3) శంకరాచార్యుడు
4) మధ్వాచార్యులు

Answer : 2

బి.ఆర్. అంబేద్కర్ 1956లో 5 లక్షల మంది అనుచరులతో ఈ మతాన్ని స్వీకరించాడు.
1) జైన
2) క్రైస్తవ
3) బౌద్ధ
4) సిక్కు

Answer : 3

ఖ్వాజా మెయినుద్దీన్ చిస్ట్ మధ్యయుగంలో ఈ నగరంలో బోధనలు చేశాడు.
1) అజ్మీర్
2) జైసల్మీర్
3) జైపూర్
4) వీకనీర్

Answer : 1

క్రీ.శ. 1582లో దీన్-ఇ-ఇలాహి అనే నూతన మతాన్ని స్థాపించినది
1) బాబర్
2) అక్బర్
3) షాజహాన్
4) కవీర్

Answer : 2

1915లో హిందూ మహాసభను ఏర్పాటుచేసినది
1) నాధూరాం గాడ్సే
2) మదన్మహన్ మాలవ్యా
3) హెడేవార్
4) రాధాకాంత్ పాండే

Answer : 2

ఆసియా జ్యోతిగా పిలువబడినది.
1) బుద్ధుడు
2) మహావీరుడు
3) శంకరాచార్యులు
4) గురునానక్

Answer : 1

చార్వాక మత స్థాపకుడు
1) మస్కం పుత్ర
2) అజత కేశకంబలిన్
3) దేవరదక్షము
4) ఋషభనాథుడు

Answer : 2

ప్రపంచంలో అధిక ప్రజలు అనుసరించే మతం క్రైస్తవ
2) హిందూ
3) బౌద్ధ
4) షింటోయిజం

Answer : 1

ఇస్లాం మతస్థాపకుడు
1) మహ్మద్ హరూన్
2) ఖలీఫా వాలీద్
3) మహ్మద్ ప్రవక్త
4) అల్లా మాలిక్

Answer : 3

ప్రపంచంలో అతిపురాతన మతం
1) క్రైస్తవ
2) ఇస్లాం
3) బౌద
4 ) హిందూ

Answer : 4

యూదులు ఆరాధించునది
1) శిలువ
2) సినగాగ్
3) స్వస్తిక్
4) సూర్యుడు

Answer : 2

Download PDF

ప్రొటెస్టెంట్ క్రైస్తవ మత స్థాపకుడు
1) మార్టిన్ లూథర్
2) పోప్ పదవ పయన్
3) ఇగ్నేషియస్ లయోలా
4) సెయింట్ థామస్

Answer : 1

Join Telegram Group : Click Here  ( or )

Join Whatsapp Group : Click Here ( or )

general studies Model Papers, General Knowledge Model Papers , Indian Polity Model Papers, Indian Geography Model Papers , Envirnmental Studies Model Papers , Indian Economy Model Papers, Indian History Model Papers, Arithmetic & Reasoning Model Papers, General Science Model Papers, Biology Model Papers, daily Model Paper Mock tests, AP History Model Papers, Telangana History Model Papers , AP Economy Model Papers ,Telanagana Economy Model Papers,general studies topics bits in Telugu,general studies topics bits,general studies topics Model Paper in Telugu,general studies and general abilities,general studies Model paper for Police constable,general studies Model paper for Panchayat Secretary,general studies Model paper for DSC,general studies Model paper for RRB,general studies books in telugu,general studies and mental ability pdf,general studies pdf,general studies notes pdf,general studies and general abilities pdf,general studies books for tspsc,general studies books for appsc,general studies book pdf,general studies by disha,general studies books for competitive exams,general studies disha pdf,general studies History Model Paper In TElugu,general studies for upsc,general studies group 2,general studies Geography Model Paper In TElugu,general studies Polity Model Paper In TElugu,general studies Economy Model Paper In TElugu,general studies Biology Model Paper In TElugu,general studies General Science Model Paper In TElugu, general studies Chemistry Model Paper In TElugu,general studies Social studies Model Paper In TElugu,si & Police Constable and general abilities, si & Police Constable and general abilities pdf, si & Police Constable and mental ability pdf, si & Police Constable Biology Model Paper In TElugu, si & Police Constable book pdf, si & Police Constable books for appsc,si & Police Constable books for competitive exams, si & Police Constable books for tspsc, si and Police Constable books in telugu, si & Police Constable by disha, si & Police Constable Chemistry Model Paper In TElugu, si & Police Constable disha pdf, si & Police Constable Economy Model Paper In TElugu, si & Police Constable for upsc, si & Police Constable General Science Model Paper In TElugu, si & Police Constable Geography Model Paper In TElugu, si & Police Constable group 2,si & Police Constable History Model Paper In TElugu, si & Police Constable Model paper for DSC, si & Police Constable Model paper for Panchayat Secretary, si & Police Constable Model paper for Police constable, si & Police Constable Model paper for RRB, si & Police Constable notes pdf, si & Police Constable pdf, si & Police Constable Polity Model Paper In TElugu, si & Police Constable Social studies Model Paper In TElugu, si and Police Constable topics bits, si & Police Constable topics bits in Telugu, si & Police Constable topics Model Paper in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *