గవర్నర్ జనరల్ – Governor General – General Studies Model Practice Paper in Telugu ||  APPSC , TSPSC, DCS , SI AND POLICE CONSTABLE PANCHAYAT SECRETARY IMPORTANT BITS IN TELUGU

గవర్నర్ జనరల్ – Governor General – General Studies Model Practice Paper in Telugu ||  APPSC , TSPSC, DCS , SI AND POLICE CONSTABLE PANCHAYAT SECRETARY IMPORTANT BITS IN TELUGU

బెంగాల్ లో ద్వంద్వపాలన రద్దుచేసిన గవర్నర్ జనరల్
1) కారన్‌వాలీసు
2) లార్డ్ మింటో
3) వారన్ హేస్టింగ్స్
4) విలియం బెంటిక్

Answer : 3

క్రిస్టియన్ వైస్రాయిగా ప్రసిద్ధి చెందినవాడు.
1) రీడింగ్
2) చెమ్స్ ఫర్డ్
3) ఇర్విన్
4) వెల్లింగ్టన్

Answer : 3

డ్యూరాండు రేఖను ఏర్పాటుచేసిన గవర్నర్ జనరల్
1) లార్డ్ కర్జన్
2) లార్డ్ లాన్స్ డౌన్
3) లార్డ్ అమారెస్ట్
4) లార్డ్ రీడింగ్

Answer : 2

మద్రాసు, కోల్‌కతా, ముంబాయిలలో హైకోర్టులు స్థాపించిన వైస్రాయి
1) మెట్ కాఫ్
2) లార్డ్ లారెన్స్
3) లార్డ్ కానింగ్
4) లార్డ్ మింటో

Answer : 2

భారతదేశంలో హత్యకు గురైన ఏకైక గవర్నర్ జనరల్
1) లార్డ్ మేయో
2) లార్డ్ ఆక్లాండ్
3) లార్డ్ హర్డింగ్
4) లార్డ్ వెలస్లీ

Answer : 1

ఇల్బర్ట్ బిల్లు వివాదం ఇతని కాలంలో జరిగినది.
1) లిట్టన్
2) రిప్పన్
3) కర్జన్
4) మెట్ కాఫ్

Answer : 2

భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ స్థాపించినప్పుడు గవర్నర్ జనరల్ గా ఉన్నది.
1) ఎల్జిన్
2) కర్జన్
3) డఫ్రిన్
4) రిప్పన్

Answer : 3

బీహార్‌లోని పూసాలో వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థను స్థాపించిన గవర్నర్ జనరల్
1) లాన్స్ డౌన్
2) మింటో
3) కర్జన్
4) లిట్టన్

Answer : 3

పాలసీ ఆఫ్ కిక్స్ అండ్ కిస్సెస్ (Kiks & Kisses) అని ఇతనిని వర్ణిస్తారు.
1) చెమ్స్ ఫర్డ్
2) మింటో
3) రెండవ హర్డింగ్
4) రీడింగ్

Answer : 2

బ్రిటిష్ ఇండియా రాజధాని కలకత్తా నుండి న్యూఢిల్లీకి మార్చిన గవర్నర్ జనరల్
1) కర్జన్
2) రెండవ హర్డింజ్
3) లా డౌన్
4) నార్త్ బ్రూక్

Answer : 2

నవభారత నిర్మాత, ప్రాచ్యదేశపు అబ్రహాం లింకన్ గా పేరు గాంచిన గవర్నర్ జనరల్
1) కానింగ్
2) విలియంబెంటిక్
3) డల్ట్రాసి
4) కర్జన్

Answer : 3

రౌలత్ చట్టాన్ని రద్దుచేసిన గవర్నర్ జనరల్
1) వెల్లింగ్టన్
2) ఇర్విన్
3) రీడింగ్
4) చెమ్స్ ఫర్డ్

Answer : 3

మహాత్మాగాంధీజీ రెండవ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశానికి హాజరయ్యే విధంగా కృషి చేసినది.
1) రీడింగ్
2) ఇర్విన్
3) వెల్లింగ్టన్
4) ల్ని థ్ గో

Answer : 2

భారతదేశం నుండి బర్మా ఈ గవర్నర్ జనరల్ కాలంలో వేరు చేయబడినది.
1) లార్డ్ లి లిఫ్ట్ గో
2) లార్డ్ వెల్లింగ్టన్
3) లాన్స్ డౌన్
4) లార్డ్ వేవేల్

Answer : 2

ఆగస్టు ప్రతిపాదనలు ప్రకటించిన వైస్రాయి
1) వేవెల్
2) మౌంట్ బాటన్
3) ల్ని థ్ గో
4) వెల్లింగ్టన్

Answer : 3

భారతదేశ విభజనకు ప్రణాళికను రూపొందినది.
1) వేవేల్
2) మౌంట్ బాటన్
3) చార్లెస్ మెట్ కాఫ్
4) రాజగోపాలాచారి

Answer : 2

గవర్నర్ జనరల్ పదవీ బాధ్యతలు నిర్వహించిన ఏకైక భారతీయుడు
1) జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ
2) రాజగోపాలాచారి
3) వల్లభాయ్ పటేల్
4) బాబూరాజేంద్ర ప్రసాద్

Answer : 2

భారతదేశంలో విద్యా వ్యాప్తికి ఒక లక్ష రూపాయల గ్రాంటును బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన సం||
1) 1813
2) 1833
3) 1853
4) 1773

Answer : 1

భారతదేశంలో సివిల్ సర్వీసులు ప్రవేశపెట్టిన గవర్నర్ జనరల్
1) వెల్లస్లీ
2) కారన్‌వాలీస్
3) విలియం బెంటిక్
4) డల్ట్రాసి

Answer : 2

గుర్భా యుద్ధం (1814-16)లో విజయం సాధించిన గవర్నర్ జనరల్
1) లార్డ్ ఆక్లాండ్
2) లార్డ్ నార్త్ బ్రూక్
3) లార్డ్ హేస్టింగ్స్
4) లార్డ్ మింటో

Answer : 3

సతీసహగమన నిషేధ శాసనంను చేసిన గవర్నర్ జనరల్
1) విలియం బెంటిక్
2) లిట్టన్
3) రిప్పన్
4) డలౌసీ

Answer : 1

ప్రజలందరికి విద్యను నేర్పే బాధ్యతను బ్రిటిష్ వారు స్వీకరించి ఉడ్స్ ఎడ్యుకేషనల్ డిస్పాచ్ ను ప్రకటించిన గవర్నర్ జనరల్
1) హర్డింజ్
2) విలియం బెంటింగ్
3) డల్ట్రాసీ
4) లార్డ్ కానింగ్

Answer : 3

భారతదేశ తొలి గవర్నర్ జనరల్
1) విలియం బెంటింగ్
2) వారన్ హేస్టింగ్స్
3) కానింగ్
4) మౌంట్ బాటన్

Answer : 1

శాశ్వత శిస్తు విధానంను ప్రవేశపెట్టిన గవర్నర్ జనరల్
1) రిప్పన్
2) మేయో
3) కారన్ వాలీస్
4) వెల్లస్లీ

Answer : 3

1872లో భారతదేశంలో మొదటిసారి జనాభా లెక్కలు సేకరణ చేయించిన గవర్నర్ జనరల్
1) నార్త్ బ్రూక్
2) లిట్టన్
3) రిప్పన్
4) లార్డ్ మేయో

Answer : 4

దీపావళి ప్రకటన చేసిన వైస్రాయి
1) లార్డ్ ఇర్విన్
2) చెమ్స్ ఫర్డ్
3) రీడింగ్
4) లార్డ్ వెల్లింగ్టన్

Answer : 1

సైమన్ కమీషన్ భారతదేశం పర్యటించినప్పుడు భారతదేశ గవర్నర్ జనరల్
1) వెల్లింగ్టన్
2) లార్డ్ ఇర్విన్
3) లి లిఫ్ట్ గో
4) లార్డ్ రీడింగ్

Answer : 2

భారతదేశంలో మొదటి వైస్రాయి
1) రీడింగ్
2) వెల్లింగ్టన్
3) ఇర్విన్
4) కానింగ్

Answer : 4

1857 సిపాయిల తిరుగుబాటు వీరి కాలంలో జరిగినది.
1) లార్డ్ కర్జన్
2) లిట్టన్
3) కానింగ్
4) డలౌసీ

Answer : 3

హైదరాబాద్ సంస్థానాన్ని సందర్శించిన తొలి వైస్రాయి
1) కర్జన్
2) లిట్టన్
3) మేయో
4) రిప్పన్

Answer : 4

భారతదేశంలో రైలు మార్గాలను మొదట నిర్మించిన గవర్నర్ జనరల్
1) డలౌసీ
2) కానింగ్
3) లారెన్స్
4) ఎల్గిన్

Answer : 1

స్థానిక భాషా పత్రికల స్వాతంత్ర్యం హరిస్తూ 1878లో వెర్నాక్యులర్ ప్రెస్ యాక్ట్ ను జారీ చేసినది.
1) కర్జన్
2) లిట్టన్
3) రిప్పన్
4) డఫ్రిన్

Answer : 2

జలియన్ వాలాబాగ్ దురంతం ఇతని కాలంలో జరిగినది.
1) ఇర్విన్
2) చెమ్స్ ఫర్డ్
3) కర్జన్
4) లిట్టన్

Answer : 2

సైనిక సహకార ఒప్పందాన్ని రూపొందించిన గవర్నర్ జనరల్
1) వెల్లస్లీ
2) కారన్‌వాలీసు
3) డలౌసీ
4) విలియం బెంటిక్

Answer : 1

భారతదేశంలో స్థానిక స్వపరిపాలనా పితామహుడుగా పేరుగాంచిన గవర్నర్ జనరల్
1) లార్డ్ మేయో
2) లార్డ్ రిప్పన్
3) లార్డ్ డఫ్రిన్
4) విలియం బెంటిక్

Answer : 2

గోండులలో నరబలి ఆచారాన్ని నిషేధించినది.
1) లార్డ్ డఫ్రిన్
2) లార్డ్ నార్త్ బ్రూక్
3) లార్డ్ ఆక్లాండ్
4) లార్డ్ హర్డింజ్

Answer : 4

భారతదేశంలో చివరి భారతీయ వైస్రాయి
1) విలియం బెంటిక్
2) జవహర్లాల్ నెహ్రు
3) రాజగోపాలాచారి
4) బాబూ రాజేంద్రప్రసాద్

Answer : 3

కాంగ్రెస్, ముస్లింలీగ్లతో “సిమ్లా సమావేశం ఏర్పాటు చేసినది.
1) మౌంట్ బాటన్
2) వేవెల్
3) ఇర్విన్
4) లిన్ లిఫ్ట్

Answer : 2

ముస్లీం లీగ్ స్థాపించినప్పుడు ఉన్న గవర్నర్ జనరల్
1) రెండవ హర్డింగ్
2) లార్డ్ మింటో
3) చెమ్స్ ఫర్డ్
4) డఫ్రిన్

Answer : 2

Download PDF

శారదా చట్టం చేసిన గవర్నర్ జనరల్
1) డల్ట్రాసీ
2) ఇర్విన్
3) విలియం బెంటిక్
4) లార్డ్ కానింగ్

Answer : 2

Join Telegram Group : Click Here  ( or )

Join Whatsapp Group : Click Here ( or )

general studies Model Papers, General Knowledge Model Papers , Indian Polity Model Papers, Indian Geography Model Papers , Envirnmental Studies Model Papers , Indian Economy Model Papers, Indian History Model Papers, Arithmetic & Reasoning Model Papers, General Science Model Papers, Biology Model Papers, daily Model Paper Mock tests, AP History Model Papers, Telangana History Model Papers , AP Economy Model Papers ,Telanagana Economy Model Papers,general studies topics bits in Telugu,general studies topics bits,general studies topics Model Paper in Telugu,general studies and general abilities,general studies Model paper for Police constable,general studies Model paper for Panchayat Secretary,general studies Model paper for DSC,general studies Model paper for RRB,general studies books in telugu,general studies and mental ability pdf,general studies pdf,general studies notes pdf,general studies and general abilities pdf,general studies books for tspsc,general studies books for appsc,general studies book pdf,general studies by disha,general studies books for competitive exams,general studies disha pdf,general studies History Model Paper In TElugu,general studies for upsc,general studies group 2,general studies Geography Model Paper In TElugu,general studies Polity Model Paper In TElugu,general studies Economy Model Paper In TElugu,general studies Biology Model Paper In TElugu,general studies General Science Model Paper In TElugu, general studies Chemistry Model Paper In TElugu,general studies Social studies Model Paper In TElugu,si & Police Constable and general abilities, si & Police Constable and general abilities pdf, si & Police Constable and mental ability pdf, si & Police Constable Biology Model Paper In TElugu, si & Police Constable book pdf, si & Police Constable books for appsc,si & Police Constable books for competitive exams, si & Police Constable books for tspsc, si and Police Constable books in telugu, si & Police Constable by disha, si & Police Constable Chemistry Model Paper In TElugu, si & Police Constable disha pdf, si & Police Constable Economy Model Paper In TElugu, si & Police Constable for upsc, si & Police Constable General Science Model Paper In TElugu, si & Police Constable Geography Model Paper In TElugu, si & Police Constable group 2,si & Police Constable History Model Paper In TElugu, si & Police Constable Model paper for DSC, si & Police Constable Model paper for Panchayat Secretary, si & Police Constable Model paper for Police constable, si & Police Constable Model paper for RRB, si & Police Constable notes pdf, si & Police Constable pdf, si & Police Constable Polity Model Paper In TElugu, si & Police Constable Social studies Model Paper In TElugu, si and Police Constable topics bits, si & Police Constable topics bits in Telugu, si & Police Constable topics Model Paper in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *