SI & Police Constable, Group 1,Group 2 Group 3 Group 4 , Panchayat Raj,DSC TET Cum TRT,JL Exams Free Online Mock Test in Telugu || APPSC & TSPSC General Studies & General Knowledge Free Mock Test – 233

SI & Police Constable, Group 1,Group 2 Group 3 Group 4 , Panchayat Raj,DSC TET Cum TRT,JL Exams Free Online Mock Test in Telugu || APPSC & TSPSC General Studies & General Knowledge Free Mock Test – 233

PDF Download Link is available in Between Questions

నిజాం రాజ్యం విద్యా వాప్తికి ఎన్ని పాఠశాలలను స్థాపించింది?
1. 150
2. 155
3. 160
4. 162


Answer : 4

కింది వాటిలో ఇంధన ఖనిజం కానిది?
1) పెట్రోలియం
2) బొగ్గు
3) సహజ వాయువు
4) థోరియం


Answer : 4

రెండోసారి బ్యాంకుల జాతీయీకరణ ఎప్పుడు జరిగింది?
1. 1969 జూలై 19
2. 1980 మార్చి 15
3. 1980 ఏప్రిల్‌ 15
4. 1982 ఏప్రిల్‌ 15


Answer : 3

రెండోసారి బ్యాంకుల జాతీయీకరణ ఎన్ని కోట్లకు మించి డిపాజిట్లు కలిగిన బ్యాంకులను జాతీయీకరణ చేశారు?
1. 100 కోట్లు
2. 200 కోట్లు
3. 300 కోట్లు
4. 400 కోట్లు


Answer : 2

కింది ఏ రకమైన ఆర్థిక చర్యల వల్ల నిజాం రాజ్యంలో ఆర్థిక లోటు తగ్గింది/తీరింది?
ఎ. హెచ్చు జీతాలు ఉన్న ఉద్యోగులను తగ్గించడం/తొలగించడం
బి. భూమి శిస్తు పెంపు
సి. సైన్యాన్ని తగ్గించడం
1) ఎ, బి
2) బి, సి
3) ఎ, సి
4) ఎ, బి, సి


Answer : 3

కింది వాటిని జతపరచండి.
విటమిన్‌                          రసాయననామం
ఎ. విటమిన్‌-ఎ                  1. థయమిన్‌
బి. విటమిన్‌-బి1               2. రెటినాల్‌
సి. విటమిన్‌-బి2               3. పైరిడాక్సిన్‌
డి. విటమిన్‌-బి6              4. రైబోఫ్లావిన్‌
1) ఎ-4, బి-3, సి-1, డి-2
2) ఎ-2, బి-1, సి-4, డి-3
3) ఎ-1, బి-4, సి-3, డి-2
4) ఎ-2, బి-3, సి-4, డి-1


Answer : 2

కింది అంశాల్లో ఏది భారతదేశంలో ప్రాంతీయ పార్టీల అభివృద్ధికి దోహదపడుతుంది.
1. తరచుగా ఎన్నికలు
2. సమాజంలో వివిధ వర్గాల డిమాండ్లను నిర్వహించకపోవడం
3. మల్టీనేషనల్‌ కంపెనీల వల్ల
4. కొత్త రాష్ర్టాల ఏర్పాటు
1) 1, 2
2) 2, 3
3) 3, 4
4) 1, 4


Answer : 1

పదార్థ ద్వంద్వ స్వభావాన్ని వివరించిన శాస్త్రవేత్త ఎవరు?
1. ఐన్‌స్టీన్‌
2. ప్లాంక్‌
3. డీబ్రాయ్‌
4. మోస్లీ


Answer : 3

న్యూక్లియానులు అని వేటికి పేరు?
1. ఎలక్ట్రాన్‌లు
2. ప్రోటాన్‌లు
3. న్యూట్రాన్‌లు
4. 2, 3


Answer : 4

రసాయనికంగా టెస్టోస్టిరాన్‌ ఒక?
1) అమైన్‌
2) స్ట్రీరాయిడ్‌
3) ైగ్లెకో ప్రొటీన్‌
4) ప్రొటీన్‌


Answer : 2

లీడిగ్‌ కణాలు దేనిలో ఉంటాయి?
1) క్లోమం
2) ముష్కాలు
3) గ్రాఫియన్‌ పుటికలు
4) కాలేయం


Answer : 2

బబ్బన్‌ఖాన్‌ అనే కళాకారుడు ఉర్దూభాషలో రచించి, ప్రదర్శించి గిన్నిస్బుక్‌లో స్థానం సంపాదించిన నాటిక?
1) అద్రక్క్ పంజే
2) అపనింద
3) ముందడుగు
4) మా భూమి


Answer : 1

బుర్ర‌కథకు గల మరోపేరు?
1) తంబూర కథ
2) తందాన కథ
3) ఆసాధి కథ
4) 1, 2


Answer : 4

ఏ నదిని పురాణాలలో తెలివాహనదిగా పేర్కొన్నారు?
1. మంజీర
2. కృష్ణ
3. గోదావరి
4. తుంగభద్ర


Answer : 3

భారత రాజ్యాంగంలోని ఏ ఆర్టికల్‌ హిందీ భాషను అధికార భాషగా ప్రకటించినది?
1. 343 ఆర్టికల్‌
2.344 ఆర్టికల్‌
3. 345 ఆర్టికల్‌
4. 346 ఆర్టికల్‌


Answer : 1

ఏ రాజ్యాంగ సవరణ కింద గవర్నర్‌ ని ఒకటి లేదా ఒకటి కన్న ఎక్కువ రాష్ర్టాలకు నియమించవచ్చు?
1. ఎనిమిదవ రాజ్యాంగ సవరణ
2.ఆరవ రాజ్యాంగ సవరణ
3. ఏడవ రాజ్యాంగ సవరణ
4. ఐదవ రాజ్యాంగ సవరణ


Answer : 3

డిమాండ్‌ రుణాలకు మరొక పేరు?
1. కాల్‌ రుణాలు
2. పిలుపు రుణాలు
3. స్వల్పకాలిక రుణాలు
4. ఎ, బి


Answer : 4

జతపరచండి.
ఎ. దశరథ రాజనందన చరిత్ర                 1. ఈడూరు ఎల్లయ్య
బి. యయాతి చరిత్ర                            2. మల్లారెడ్డి
సి. వైజయంతి విలాసం                        3. సింగరాచార్యులు
డి. శివధర్మోత్తరం                               4. సారంగు తమ్మయ్య
                                                    5. పొన్నెగంటి తెలగనార్యుడు
1) ఎ-3, బి-5, సి-4, డి-2
2) ఎ-5, బి-2, సి-3, డి-4
3) ఎ-2, బి-3, సి-4, డి-1
4) ఎ-4, బి-3, సి-1, డి-5


Answer : 1

కింది వాటిలో సరికాని దాన్ని గుర్తించండి.
1) ముఖ్యమంత్రి నాయకత్వంలోని రాష్ట్ర మంత్రి మండలి వ్యక్తిగతంగా గవర్నర్‌కు బాధ్యత వహించాలి
2) ముఖ్యమంత్రి నాయకత్వంలోని రాష్ట్ర మంత్రి మండలి సమష్టిగా విధానసభకు బాధ్యత వహించాలి
3) ముఖ్యమంత్రి తన రాజీనామాను ప్రధా నమంత్రికి సమర్పించాలి
4) ముఖ్యమంత్రి మరణించినా, రాజీనామా చేసినా మొత్తం మంత్రి మండలి రద్దు అవుతుంది


Answer : 3

పంచాయతీ రాజ్‌ కు రాజ్యాంగ భద్రతను కల్పించిన 73వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ఎప్పటి నుంచి అమలులోకి వచ్చింది?
1) 1993 ఏప్రిల్‌ 1
2) 1992 ఏప్రిట్‌ 24
3) 1993 జూన్‌ 1
4) 1993 అక్టోబర్‌ 2


Answer : 2

ఒక గ్రాము కొవ్వుల నుంచి లభించే శక్తి ఎంత?
1) 9 కిలో కాలరీలు
2) 6 కిలో కాలరీలు
3) 4 కిలో కాలరీలు
4) 18 కిలో కాలరీలు


Answer : 1

ఆర్‌బీఐ ద్రవ్య విధానంలో మొదటి దశ కాలం?
1) 1952-1972
2) 1972-1991
3) 1991-2022
4) పైవేవీకావు


Answer : 1

‘వర్చువల్‌ వాటర్‌’ అంటే?
1) ఒయాసిస్సులోని నీరు
2) చమురుబావులలోని నీరు
3) వస్తువులు, పంటల ఉత్పత్తిలో వినియోగించే నీటి పరిమాణం
4) మనిషి లేదా జంతు శరీరంలో ఉండే నీటి పరిమాణం


Answer : 3

భారత్‌లో 2010 సర్వే ప్రకారం 3.4-17 లక్షల మధ్య వార్షికాదాయం కలిగినవారిని ఏమని పిలుస్తారు?
1) ధనిక వర్గం
2) మధ్యతరగతి
3) దిగువ మధ్యతరగతి
4) నిరుపేదలు


Answer : 2

కేంద్రక రియాక్టర్‌ లో భారజలం చేసే పని ?
1) చర్యావేగాన్ని నియంత్రించడం
2) న్యూట్రాన్‌ ల వేగాన్ని నియంత్రించడం
3) చర్యను ప్రోత్సహించడం
4) రక్షణ కోసం


Answer : 2

కిందివాటిని జతపరచండి.
పేపర్‌మిల్లు                                 ప్రాంతం
1) ఏపీ రేయాన్‌ పరిశ్రమ                1. పటాన్‌ చెరువు
2) శ్రీరామ స్ట్రాబోర్డ్ లిమిటెడ్‌             2. నేరుడుచర్ల
3) నాగార్జున పేపర్‌మిల్లు                 3. కమలాపూర్‌
4. భద్రాచలం పేపర్‌మిల్లు                4. సారపాక
1. 1-ఎ, 2-బి, 3-సి, 4-డి
2. 1-సి, 2-బి, 3-ఎ, 4-డి
3. 1-సి, 2-బి, 3-డి, 4-ఎ
4. 1-ఎ, 2-సి, 3-బి, 4-డి


Answer : 2

రాజ్యాంగం అమలులోకి వచ్చిన తరువాత ఏ సంవత్సరంలో స్త్రీలకు సమాన ఓటు హక్కు అందించడంతో పాటు ఎన్నికల్లో పోటీచేసే హక్కును కల్పించారు?
1) 1950
2) 1951
3) 1952
4) 1961


Answer : 1

జాతీయ సగటుతో పోలిస్తే ఏ రాష్ట్రంలో స్త్రీ, పురుషుల నిష్పత్తి తక్కువగా ఉంది?
1) బీహార్‌
2) హర్యానా
3) తెలంగాణ
4) ఆంధ్రప్రదేశ్‌


Answer : 2

‘ఘటికలు’ అనే వైదిక విద్యాలయాలు స్థాపించిన విష్ణుకుండిన రాజు?
1) మాధవ వర్మ-2
2) ఇంద్రభట్టారక వర్మ
3) మంచన భట్టారక వర్మ
4) గోవింద వర్మ


Answer : 2

ఘూర్జర ప్రతీహార మహిపాల చక్రవర్తిని ఓడించిన వేములవాడ చాళుక్యరాజు?
1) రెండో నరసిండు
2) రెండో అరికేసరి
3) బద్దెగుడు
4) మూడో అరికేసరి


Answer : 1

ఒక పరమాణు ద్రవ్యరాశి ప్రమాణానికి సమానమైన ద్రవ్యరాశి ?
1) 1.66X10-24 గ్రా
2) 1.66X10 -27 గ్రా
3) 1.66X10-19 గ్రా
4) 1.66X10-31 గ్రా


Answer : 1

కింది వాటిలో దేన్ని కృత్రిమ ఉన్నిగాపరిగణించవచ్చు?
1. టెరి ఊల్‌
2. రేయాన్‌
3. నైలాన్‌
4. అక్రలిక్‌


Answer : 4

కింది వాటిని జతపరచండి.
పట్టిక-1                                         పట్టిక-2
ఎ. పప్పు దినుసులు, మాంసం              1.లిపిడ్‌లు (కొవ్వులు)
బి. గోధుమలు, బియ్యం                     2. ప్రొటీన్లు
సి. ఆకుకూరలు, పండ్లు                      3. కార్బోహైడ్రేట్‌లు
డి. నూనె గింజలు                            4. విటమిన్లు
1) ఎ-1, బి-2, సి-4, డి-4
2) ఎ-4, బి-3, సి-2, డి-1
3) ఎ-2, బి-1, సి-3, డి-4
4) ఎ-2, బి-3, సి-4, డి-1


Answer : 4

పాలక వర్గాల సంస్కృతిని ఏ విధంగా వ్యవహ-రించవచ్చు?
1) శిష్ట సంస్కృతి
2) శిష్ట కళలు
3) శిష్ట సాహిత్యం
4) పైవన్నీ


Answer : 4

ప్రజల సంస్కృతిని ఏ విధంగా పిలవచ్చు?
1) జానపద సంస్కృతి
2) జానపద సాహిత్యం
3) జానపద కళలు
4) పైవన్నీ


Answer : 4

నిత్యత్వం కాని బలాన్ని గుర్తించండి.
1. గురుత్వాకర్షణ
2. అయస్కాంత బలం
3. కూలూంబ్‌
4. ఘర్షణ


Answer : 4

బలాన్ని SI ప్రమాణాల్లో న్యూటన్లుగా, CGS ప్రమాణాల్లో డైనులుగా కొలుస్తారు. అయితే కింది వాటిలో సరైన సంబంధం?
1. 1 డైను = 105 న్యూటన్లు
2. 1 న్యూటన్‌ = 105 డైను
3. 1 డైను = 100 న్యూటన్లు
4. 1 న్యూటన్‌ = 100 డైను


Answer : 2

సరస్సుల అధ్యయనాన్ని ఏమని అంటారు?
1.లిమ్నాలజీ.
2.పొటోమాలజీ.
3.టోపాలజీ.
4.హైడ్రాలజీ.


Answer : 1

Download PDF

కింది వాటిలో సరైనవి?
ఎ. గొల్లభామ చీరలకు తెలంగాణలోని సిద్దిపేట ప్రాంతం ప్రసిద్ధి
బి. రంజన్‌ కుండల తయారీకి ఉమ్మడి నిజామాబాద్‌ జిల్లా ప్రసిద్ధి
1) ఎ సరైనది, బి సరికాదు
2) ఎ సరికాదు, బి సరైనది
3) ఎ, బి సరైనవి కావు
4) ఎ, బి సరైనవి


Answer : 1

కింది వాటిలో సరైనవి?
ఎ. బ్రాహ్మణులు పోషించే కళ సిల్వర్‌ ఫిలిగ్రీ
బి. మహిష/సదర్‌ పండుగను జరిపేది- యాదవులు
1) ఎ సరైనది, బి సరికాదు
2) ఎ సరికాదు, బి సరైనది
3) ఎ, బి సరికావు
4) ఎ, బి సరైనవి


Answer : 2

Join Telegram Group : Click Here  ( or )

Join Whatsapp Group : Click Here ( or )

general studies Model Papers, General Knowledge Model Papers , Indian Polity Model Papers, Indian Geography Model Papers , Envirnmental Studies Model Papers , Indian Economy Model Papers, Indian History Model Papers, Arithmetic & Reasoning Model Papers, General Science Model Papers, Biology Model Papers, daily Model Paper Mock tests, AP History Model Papers, Telangana History Model Papers , AP Economy Model Papers , Telanagana Economy Model Papers,general studies topics bits in Telugu,general studies topics bits,general studies topics Model Paper in Telugu,general studies and general abilities,general studies Model paper for Police constable,general studies Model paper for Panchayat Secretary,general studies Model paper for DSC,general studies Model paper for RRB,general studies books in telugu,general studies and mental ability pdf,general studies pdf,general studies notes pdf,general studies and general abilities pdf,general studies books for tspsc,general studies books for appsc,general studies book pdf,general studies by disha,general studies books for competitive exams,general studies disha pdf,general studies History Model Paper In TElugu,general studies for upsc,general studies group 2,general studies Geography Model Paper In TElugu,general studies Polity Model Paper In TElugu,general studies Economy Model Paper In TElugu,general studies Biology Model Paper In TElugu,general studies General Science Model Paper In TElugu,general studies Chemistry Model Paper In TElugu,general studies Social studies Model Paper In TElugu,si & Police Constable and general abilities, si & Police Constable and general abilities pdf, si & Police Constable and mental ability pdf, si & Police Constable Biology Model Paper In TElugu, si & Police Constable book pdf, si & Police Constable books for appsc, si & Police Constable books for competitive exams, si & Police Constable books for tspsc, si & Police Constable books in telugu, si & Police Constable by disha, si & Police Constable Chemistry Model Paper In TElugu, si & Police Constable disha pdf, si & Police Constable Economy Model Paper In TElugu, si & Police Constable for upsc, si & Police Constable General Science Model Paper In TElugu, si & Police Constable Geography Model Paper In TElugu, si & Police Constable group 2, si & Police Constable History Model Paper In TElugu, si & Police Constable Model paper for DSC, si & Police Constable Model paper for Panchayat Secretary, si & Police Constable Model paper for Police constable, si & Police Constable Model paper for RRB, si & Police Constable notes pdf, si & Police Constable pdf, si & Police Constable Polity Model Paper In TElugu, si & Police Constable Social studies Model Paper In TElugu, si & Police Constable topics bits, si & Police Constable topics bits in Telugu, si & Police Constable topics Model Paper in Telugu,telangana group exams,telangana group exams 2022,telangana group exams details,telangana group exams 2023,group 1 exams in telangana,group 2 exams in telangana,how to apply for group exams in telangana,group 4 exams in telangana,group 3 exams in telangana,telangana group 2 exam age limit,types of group exams in telangana,what is group 3 exam in telangana,group exams eligibility in telangana,what are group exams in telangana,how many group exams are there in telangana,telangana group exam date 2022,tspsc group exams details,telangana group 2 exam date,telangana group 1 exam date 2022,telangana group 1 exam date,telangana group 2 exam date 2022,telangana group 4 exam date 2022,telangana group 1 exam date 2023,telangana group 2 exam date 2023,group exams details in telangana,d group exam pattern,telangana group exams examination

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *