భారతదేశ శీతోష్ణస్థితి – General Studies & General Knowledge Model Practice Paper – 49 || SI & Police Constable Daily Free Mock Test in Telugu

భారతదేశ శీతోష్ణస్థితి – General Studies & General Knowledge Model Practice Paper – 49 || SI & Police Constable Daily Free Mock Test in Telugu

SR-Tutorial Is one of the website which provide Daily Current affairs and daily Free Mock Test Which include general studies Model Papers, General Knowledge Model Papers , Indian Polity Model Papers, Indian Geography Model Papers , Envirnmental Studies Model Papers , Indian Economy Model Papers, Indian History Model Papers, Arithmetic & Reasoning Model Papers,General Science Model Papers, Biology Model Papers, daily Model Paper Mock tests, AP History Model Papers, Telangana History Model Papers , AP Economy Model Papers , Telanagana Economy Model Papers Etc

శీతోష్ణస్థితి అంటే …………..
1. 20 సం||ల వాతవరణ పరిస్థితుల సరాసరి
2. 10 సం||ల సరాసరి వాతావరణ పరిస్థితుల సరాసరి
3. 30 సం||ల వాతావరణ పరిస్థితుల సరాసరి
4. ఒక సంవత్సర వాతావరణ పరిస్థితుల సరాసరి

Answer :  3

ఉష్ణోగ్రత, వర్షపాతాలను తెలియజేసే గ్రాఫ్
1. రైనోగ్రాన్లు
2. క్రోమో రాళ్లు
3. కైమోటాగ్రాన్లు
4. మానోగ్రాన్లు

Answer :  3

భూమధ్యరేఖ నుంచి ధృవాలవైపు వెళుతున్న కొద్దీ వార్షిక సగటు ఉష్ణోగ్రతలలో వచ్చే మార్పు
1. పెరుగుతాయి
2. తగ్గుతాయి
3. ఏ మాత్రం తగ్గవు
4. ఏ మాత్రం పెరగవు.

Answer :  2

భూ ఉపరితలంపై ఉష్ణోగ్రత ……………. ను బట్టి మారుతూ ఉంటుంది.
1. సౌర వికిరణం
2. సూర్య పుటము
3. ఉష్ణ వికిరణం
4. భూ వికిరణం

Answer :  2

భారతదేశ దక్షిణాది రాష్ట్రాలలో సగటు ఉష్ణోగ్రతలు ఉత్తరాది ప్రాంతం కంటే చాలా ఎక్కువ. కారణం
1. ఉష్ణమండలంలో ఉండుట
2. ధృవ ప్రాంతంలో ఉండుట
3. భూమధ్యరేఖా ప్రాంతంలో ఉండుట
4. సమశీతోష్ణ మండలంలో ఉండుట

Answer :  1

భారతదేశాన్ని రెండు సమభాగాలుగా విభజిస్తున్న రేఖ
1. కర్కట రేఖ
2. మకర రేఖ
3. భూమధ్యరేఖ


4. ఆర్కిటిక్ రేఖ

Answer :  1

కర్కటరేఖకు దక్షిణ ప్రాంతం …………… మండలంలో ఉంది.
1. అతి శీతల ప్రాంతం
2. సమశీతోష్ణ మండలం
3. ఉష్ణ మండలం
4. ఆర్కిటిక్ ప్రాంతం

Answer :  3

కర్కటరేఖకు దక్షిణ ప్రాంతం ……………. మండలంలో ఉంది.
1. అతి శీతల ప్రాంతం
2. సమశీతోష్ణ మండలం
3. ఉష్ణ మండలం
4. ఆర్కిటిక్ ప్రాంతంలో

Answer :  2

భూభాగంతో పోలిస్తే సముద్రం
1. వేగంగా వేడెక్కుతుంది, వేగంగా చల్లబడుతుంది.
2. వేగంగా వేడెక్కుతుంది, నిదానంగా చల్లబడుతుంది
3. నిదానంగా వేడెక్కి నిదానంగా చల్లబడుతుంది.
4. ఒకే విధంగా వేడెక్కి ఒకే విధంగా చల్లబడుతాయి

Answer :  3

వేసవిలో కోల్‌కతాతో పోలిస్తే, డార్జిలింగ్ వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. ఎందుకు?
1. సముద్రానికి సమీపంలో ఉన్నందున


2. సముద్రానికి దూరంగా ఉన్నందున
3. సముద్రమట్టానికి ఎత్తులో ఉన్నందున
4. సముద్రమట్టానికి ఎత్తులో ఉన్నందున

Answer :  3

సముద్రమట్టం నుంచి ఎత్తుకి వెళుతున్న కొద్దీ ఉష్ణోగ్రతలో వచ్చే మార్పు
1. పెరుగుతుంది.
2. తగ్గుతుంది.
3. మారదు
4. ఏదీకాదు

Answer :  2

వేసవి విడిదులలో చాలా చల్లగా ఉంటుంది. దీనికి కారణం
1. సముద్రమట్టానికి దగ్గరగా ఉండుట
2. సముద్రమట్టానికి దూరంగా ఉండుట
3. సముద్ర మట్టానికి సమాన ఎత్తులో ఉండుట
4. సముద్రమట్టం కంటే ఎత్తులో ఉన్నందున

Answer :  4

ట్రేడ్ విండ్స్ అనగా …………….
1. ఒకే దిశలో స్థిరంగా వీచే పవనాలు
2. ఒకేదిశలో స్థిరంగా వీయని పవనాలు
3. తరచూ దిశని మార్చుకునే పవనాలు


4. దిశ లేని పవనాలు

Answer :  1

భారతదేశ శీతోష్ణస్థితిని ప్రభావితం చేసే ఉపరితల వాయు ప్రవాహం ……….
1. జెట్ ప్రవాహం
2. ట్రేడ్ విండ్స్
3. ఋతుపవనాలు
4. సముద్ర ప్రవాహాలు

Answer :  1

జెట్ ప్రవాహాలు సముద్రమట్టానికి ఎంత ఎత్తులో వీస్తాయి?
1. 10,000 మీ.
2. 3660 మీ
3. 12000 మీ
4. 4800 మీ

Answer :  3

జెట్ ప్రవాహాల వేగం
1. 110 కి.మీ./గంటకు
2. 120 కి.మీ./గంటకు
3. 100 కి.మీ. / గంటకు
4. 180 కి.మీ. / గంటకు

Answer :  1

తూర్పు జెట్ ప్రవాహం …………….. అక్షాంశంవద్ద ఏర్పడుతుంది.
1. 250 ల ఉత్తర రేఖాంశం
2. 260 ల తూర్పు రేఖాంశం


3. 250 ల ఉత్తర అక్షాంశం
4. 250 ల తూర్పు అక్షాంశం

Answer :  3

భారతదేశంలో ఉష్ణోగ్రతలు ఈ నెల నుంచి గణనీయంగా తగ్గుతాయి.
1. జూన్ మధ్య నుండి
2. అక్టోబర్ మధ్య నుండి
3. నవంబర్ మధ్య నుండి
4. ఆగస్టు మధ్య నుండి

Answer :  3

భారతదేశంలో శీతాకాలం
1. నవంబర్ మధ్య నుండి ఫిబ్రవరి మధ్య వరకు
2. డిశెంబర్ మధ్య నుండి మార్చి మధ్య వరకు
3. జనవరి మధ్య నుండి మార్చి మధ్యవరకు
4. అక్టోబర్ మధ్య నుండి ఫిబ్రవరి మధ్య వరకు

Answer :  1

భారతదేశంలో అత్యంత చలిగా ఉండే నెల
1. డిశెంబర్
2. జనవరి
3. ఫిబ్రవరి
4. మార్చి

Answer :  2

పశ్చిమ విక్షోభాలవల్ల ప్రయోజనం పొందే పంట
1. వరి


2. చెరకు
3. గోధుమ
4. పత్తి

Answer :  3

భారతదేశ ఉత్తరమైదానాలలో పొడిగా, వేడిగా ఉండే స్థానిక పవనాలను ………… అంటారు.
1. చినూన్ పవనాలు
2. లూ పవనాలు
3. ఋతుపవనాలు
4. మ్యాంగో షవర్స్

Answer :  2

వేసవి ముగిసే సమయంలో భారతదేశ ద్వీపకల్ప ప్రాంతంలో కురిసే వర్సాలను …… అంటారు.
1. మ్యాంగో షవర్స్
2. ఆపిల్ షవర్స్
3. ఆరంజ్ షవర్స్
4. గ్రేప్ షవర్స్

Answer :  1

భారతదేశ శీతోష్ణస్థితిని ప్రభావితం చేసే పవనాలు
1. లూ పవనాలు
2. ఉష్ణవవనాలు
3. శీతల పవనాలు
4. ఋతుపవనాలు

Answer :  4

ఋతువవనాలను మొదటగా గుర్తించినవారు.
1. బ్రిటీష్ వ్యాపారులు


2. ఫ్రెంచి వ్యాపారులు
3. అరబ్ వర్తకులు
4. భారతదేశ వర్తకులు,

Answer :  3

ఋతుపవనాలు ఈ అక్షాంశాల మధ్య ఏర్పడతాయి.
1. 20 ఉ – 20ద అక్షాంశాలు
2. 10 ఉ – 20 ద. అక్షాంశాలు
3. 20 ఉ – 60 ద రేఖాంశాలు
4. 20 ఉ – 20ద. రేఖాంశాలు

Answer :  1

భారతదేశ తీరాన్ని ఋతుపవనాలు చేరే నెల
1. ఏప్రిల్ మొదట
2. జూన్ మొదట
3. జూన్ చివర
4. ఏప్రిల్ చివర

Answer :  2

నైరుతి ఋతుపవనాలవల్ల వర్షం కురవని/పదని ప్రాంతం ………
1. ఉత్కల్ తీరం


2. కేరమాండల్ తీరం
3. సర్కార్ తీరం
4. మలబార్ తీరం

Answer :  2

నైరుతి ఋతువపనాలవల్ల వర్షం కురవని పడని రాష్ట్రం
1. కర్నాటక
2. తమిళనాడు
3. ఆంధ్రప్రదేశ్
4. కేరళ

Answer :  2

తిరోగమన ఋతుపవనాలకాలంలో వాతావరణం చాలా ఉక్కపోతగా ఉంటుంది. దీనిని ఇలా పిలుస్తారు.
1. ఏప్రిల్ వేడిమి
2. అక్టోబర్ వేడిమి
3. సెప్టెంబర్ వేడిమి
4. మార్చి వేడిమి

Answer :  2

టండ్రా ప్రాంతంలో ఉష్ణోగ్రతలు పెరగడానికి కారణమైన వాయువు
1. కార్బన్ డై ఆక్సైడ్
2. కార్బన్ మోనాక్సైడ్


3. నత్రజని
4. మిథేన్

Answer :  4

2013లో IPCC సమావేశమైన ప్రదేశం
1. ఢిల్లీ
2. న్యూయార్క్
3. వార్సా
4. సిడ్నీ

Answer :  3

శీతోష్ణస్థితి మార్పులవల్ల ప్రపంచ సగటు ఉష్ణోగ్రతలు ఎంత పెరిగాయి?
1. 3%
2. 2%
3. 5%
4. 1%

Answer :  2

2009లో వచ్చిన ఈ తుఫాన వల్ల సుందర్బన్ ప్రాంతం అతలాకుతలమైంది.
1. లైలా
2. కోలా
3. హుద్ హుద్
4. మైలా

Answer :  1

Join Telegram Group : Click Here  ( or )

Join Whatsapp Group : Click Here ( or )

Download PDF

general studies Model Papers, General Knowledge Model Papers , Indian Polity Model Papers, Indian Geography Model Papers , Envirnmental Studies Model Papers , Indian Economy Model Papers, Indian History Model Papers, Arithmetic & Reasoning Model Papers, General Science Model Papers, Biology Model Papers, daily Model Paper Mock tests, AP History Model Papers, Telangana History Model Papers , AP Economy Model Papers , Telanagana Economy Model Papers,general studies topics bits in Telugu,general studies topics bits,general studies topics Model Paper in Telugu,general studies and general abilities,general studies Model paper for Police constable,general studies Model paper for Panchayat Secretary,general studies Model paper for DSC,general studies Model paper for RRB,general studies books in telugu,general studies and mental ability pdf,general studies pdf,general studies notes pdf,general studies and general abilities pdf,general studies books for tspsc,general studies books for appsc,general studies book pdf,general studies by disha,general studies books for competitive exams,general studies disha pdf,general studies History Model Paper In TElugu,general studies for upsc,general studies group 2,general studies Geography Model Paper In TElugu,general studies Polity Model Paper In TElugu,general studies Economy Model Paper In TElugu,general studies Biology Model Paper In TElugu,general studies General Science Model Paper In TElugu,general studies Chemistry Model Paper In TElugu,general studies Social studies Model Paper In TElugu,si & Police Constable and general abilities, si & Police Constable and general abilities pdf, si & Police Constable and mental ability pdf, si & Police Constable Biology Model Paper In TElugu, si & Police Constable book pdf, si & Police Constable books for appsc, si & Police Constable books for competitive exams, si & Police Constable books for tspsc, si & Police Constable books in telugu, si & Police Constable by disha, si & Police Constable Chemistry Model Paper In TElugu, si & Police Constable disha pdf, si & Police Constable Economy Model Paper In TElugu, si & Police Constable for upsc, si & Police Constable General Science Model Paper In TElugu, si & Police Constable Geography Model Paper In TElugu, si & Police Constable group 2, si & Police Constable History Model Paper In TElugu, si & Police Constable Model paper for DSC, si & Police Constable Model paper for Panchayat Secretary, si & Police Constable Model paper for Police constable, si & Police Constable Model paper for RRB, si & Police Constable notes pdf, si & Police Constable pdf, si & Police Constable Polity Model Paper In TElugu, si & Police Constable Social studies Model Paper In TElugu, si & Police Constable topics bits, si & Police Constable topics bits in Telugu, si & Police Constable topics Model Paper in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *