భారతదేశ చరిత్ర – Indian History Important Model Practice Paper – 10 Free online Mock Test For SI & Police Constable

భారతదేశ చరిత్ర – Indian History Important Model Practice Paper – 10 Free online Mock Test For SI & Police Constable

SR-Tutorial Is one of the website which provide Daily Current affairs and daily Free Mock Test Which include general studies Model Papers, General Knowledge Model Papers , Indian Polity Model Papers, Indian Geography Model Papers , Envirnmental Studies Model Papers , Indian Economy Model Papers, Indian History Model Papers, Arithmetic & Reasoning Model Papers, General Science Model Papers, Biology Model Papers, daily Model Paper Mock tests, AP History Model Papers, Telangana History Model Papers , AP Economy Model Papers , Telanagana Economy Model Papers Etc

Indian History Model Paper - 10

NOTE : QUIZ పూర్తి అయిన తర్వాత డౌన్లోడ్ లింక్ ( PDF link ) కనబడుతుంది  

All the Best….

Leaderboard: Indian History Model Paper - 10

maximum of 32 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

Join Telegram Group : Click Here  ( or )

Join Whatsapp Group : Click Here ( or )

Some Important Questions : 

  • హైదరాబాద్ శాసనసభలో విశాలాంధ్ర అంశానికి అనుకూలంగా ఎంతమంది ఓటింగ్ వేసిన సభ్యులు ఎంత మంది? – How many members of the Hyderabad Legislative Assembly voted in favor of the Vishalandhra issue?
  • శివాజీ భూమిశిస్తు విధానానికి మార్గదర్శి? – Shivaji was the guide to the landlord policy?
  • ఈ క్రింది వారిలో పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో పాల్గొనని వారు .. ? – Which of the following is not a big man involved in the deal ..?
  • పెద్దమనుషుల ఒప్పందంలో మొత్తం ఎన్ని అంశాలపై ఒప్పందం కుదిరింది .. ? – In total, how many items were agreed upon in the gentlemen’s agreement?
  • సాధారణంగా తెలంగాణ రీజనల్ కమిటి లోని ఉప సంఘంలో ఎంత మంది సభ్యులు ఉంటారు .. ? – How many members are there in the sub-committee of Telangana Regional Committee in general ..?
  • తెలంగాణ ప్రాంతీయ సంఘం సమావేశం నిర్వహించడానికి హాజరు అవ్వవలసిన సభ్యులు ఎంత మంది .. ? – How many members are required to attend the Telangana Regional Association meeting?
  • పీష్వాల అధికారానికి ముఖ్య కేంద్రం? – The main center for the power of the Peshwas?
  • కింది వారిలో ఆర్కోట్‌ వీరుడిగా పేరొందిన వాడు? – Who among the following is known as the hero of Arcot?
  • బీజాపూర్‌, కాలికట్‌, అహ్మద్‌సాగర్‌ పాలకులు పోర్చుగీసులకు వ్యతిరేకంగా ఏ సంవత్సరంలో కూటమిని ఏర్పాటు చేశారు? – In which year did the rulers of Bijapur, Calicut and Ahmadsagar form an alliance against the Portuguese?
  • దేశంలోని మున్సిపాలిటీలకు చట్టబద్ధత కల్పించిన సంవత్సరం? – Year legalized for municipalities in the country?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *