భారతదేశం – మధ్యయుగం – India – Medieval General Studies Model Practice Paper in Telugu || APPSC , TSPSC, DCS , SI AND POLICE CONSTABLE PANCHAYAT SECRETARY IMPORTANT BITS IN TELUGU

భారతదేశం – మధ్యయుగం – India – Medieval General Studies Model Practice Paper in Telugu ||  APPSC , TSPSC, DCS , SI AND POLICE CONSTABLE PANCHAYAT SECRETARY IMPORTANT BITS IN TELUGU

భారతదేశంపై మొదటి ముస్లిం దండయాత్ర జరిగిన సంవత్సరం
1) క్రీ.శ.612
2) క్రీ.శ.712
3) క్రీ.శ.812
4) క్రీ.శ. 912

Answer : 2

అరబ్బుల సింధు దండయాత్రకు నాయకత్వం వహించినది
1) తైమూర్
2) చెంగీజ్ ఖాన్
3) బాబర్
4) మహ్మద్ బీన్ ఖాసిం

Answer : 4

క్రీ.శ 1000-1027 మధ్య భారతదేశంపై 17సార్లు దండయాత్ర చేసిన ముస్లిం పాలకుడు
1) మహ్మద్ గజనీ
2) మహ్మద్ ఘోం
3) మహ్మద్ బీన్ ఖాసిం
4) తైమూర్

Answer : 1

మహ్మద్ గజనీతో భారతదేశం వచ్చి తారీక్-ఇ-హింద్ అనే గ్రంథాన్ని రచించినది
1) పిరదౌసి
2) ఐబన్ బటూటా
3) బరౌని
4) అల్బెరూని

Answer : 4

మహ్మద్ ఘోరిని పృధ్వీరాజ్ చౌహాన్ ఈ యుద్ధంలో ఓడించాడు
1) మొదటి తరైన్ యుద్ధం
2) రెండవ తరైన్ యుద్ధం
3) చాంద వార్ యుద్ధం
4) సరిహింద్ యుద్ధం

Answer : 1

షానామా అనే గ్రంథాన్ని వ్రాసిన మహ్మద్ గజనీ ఆస్థానకవి
1) అల్బెరూనీ
2) సులేమాన్
3) అబ్దుల్ రజాక్
4) పిరదౌసి

Answer : 4

భారతదేశంలో స్వతంత్ర ఇస్లాం రాజ్యాన్ని స్థాపించింది
1) కుతుబుద్దీన్ ఐబక్
2) ఇల్‌టుట్ మిష్
3) మహ్మద్ గజని
4) బాల్బన్

Answer : 1

చౌగన్(పోలో) అనే క్రీడ ఆడుతూ గాయపది మరణించిన ఢిల్లీ సుల్తాన్
1) హుమాయిన్
2) బాల్బన్
3) గియాజుద్దీన్ తుగ్లక్
4) కుతుబుద్దీన్ ఐబక్

Answer : 4

చిహ గని అనే కూటమిని స్థాపించిన డిల్లీ సుల్తాన్
1) ఇల్‌టుట్ మిష్
2) కుతుబుద్దీన్ ఐబక్
3) బాల్సన్
4) పిరోజ్ షా తుగ్లక్

Answer : 1

పర్షియా దేశపు పద్ధతులు (సిజ్జా, పైబోస్, నౌరోజ్, చాంబర్లీన్) ప్రవేశ పెట్టిన ఢిల్లీ సుల్తాన్
1) ఇ టుట మిష్
2) బాల్బన్
3) మహ్మద్ బీన్ తుగ్లక్
4) అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ

Answer : 2

నయా ముస్లీం అని పిలువబడిన మంగోలులు భారతదేశంలో నివశించుటకు అనుమతించినది
1) గియాజుద్దీన్ తుగ్లక్
2) ఫిరోజిషా తుగ్లక్
3) జలాలుద్దీన్ ఖిల్జీ
4) అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ

Answer : 3

సిరి అనే పట్టణాన్ని నిర్మించిన ఢిల్లీ సుల్తాన్
1) అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ
2) ఫిరోజిషా తుగ్గుక్
3) సికిందర్ లోడీ
4) అల్లావుద్దీన్ అలాంషా

Answer : 1

మార్కెట్ సంస్కరణలను ప్రవేశపెట్టి ధరలను అదుపులో నుంచిన మధ్యయుగ చక్రవర్తి
1) మహ్మద్ బీన్ తుగ్లక్
2) ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్
3) అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ
4) బాల్బన్

Answer : 3

భారతదేశంలో తబలా, సితార అనే పరికరాలను ప్రవేశపెట్టిన సంగీతకారుడు
1) తాన్సే న్
2) అమీర్ ఖుస్రూ
3) బాజ్ బహుదుర్
4) అక్బర్

Answer : 2

సామ్రాజ్య వ్యవసాయ శాఖను స్థాపించిన ఢిల్లీ సుల్తాన్
1) మహ్మద్ బీన్ తుగ్లక్
2) ఫిరోజిషా తుగ్లక్
3) కుతుబుద్దీన్ ఐబక్
4) అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ

Answer : 1

టోకెన్ కరెన్సీని ప్రవేశపెట్టిన ఢిల్లీ సుల్తాన్
1) ఫిరోజిషా తుగ్లక్
2) మహ్మద్ బీన్ తుగ్లక్
3) గియాజుద్దీన్ తుగ్లక్
4) మహ్మద్ షా తుగ్లక్

Answer : 2

భారతదేశంలో మొదటిసారి జిజియా పన్ను ప్రవేశపెట్టిన ముస్లిం పాలకుడు
1) కారంగజేబు
2) బాబర్
3) తైమూర్
4) మహ్మద్ బీన్ ఖాసిం

Answer : 4

బానిసల సంక్షేమం కొరకు ధనాన్ని విరివిగా ఖర్చు చేసినది
1) ఫిరోజెషా తుగ్లక్
2) సికిందర్ లోడి
3) ఇబ్రహీం లోడీ
4) మహ్మద్ లోడి

Answer : 1

‘ఖలీఫా’ అనే బిరుదు ధరించిన ఏకైక ఢిల్లీ సుల్తాన్
1) అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ
2) మహ్మద్ బీన్ తుగ్లక్
3) ముబారక్ షా
4) ఖిజరాఖాన్

Answer : 3

భారతదేశంలో కన్వాలీలు ప్రవేశపెట్టినది
1) తాన్సేన్
2) అమీర్ ఖుస్రూ
3) అబుల్ సమద్


4) అబుల్ ఫజల్

Answer : 2

చాచ్ నామా అనే గ్రంథాన్ని వ్రాసినది
1) పిరదౌసి
2) అబు బకర్
3) అమీర్ ఖుస్రూ
4) బరౌనీ

Answer : 2

చిహల్ గనిని అంతం చేసిన ఢిల్లీ సుల్తాన్
1) ఇల్‌టుట్ మిష్
2) ఘియాజుద్దీన్ బాల్బన్
3) కుతుబుద్దీన్ ఐబక్
4) రజియా బేగమ్

Answer : 2

ప్రపంచంలో రెండవ అతి పెద్ద గుమ్మటం “గో గంభ”ను బీజపూర్‌లో నిర్మించినది
1) ఇస్మాయిల్ అదిల్ షా
2) మహ్మద్ ఆదిల్ షా
3) ఫిరోజ్వ బహ్మనీ
4) ఇబ్రహీం అదిల్ షా

Answer : 2

బీరారు పరిపాలించిన వంశం
1) బర్వీహి
2) ఇమాషాహి
3) కుతుబ్వహి
4 ) ఆదిల్‌షాహి

Answer : 2

ప్రచ్ఛన్న బుద్ధుడుగా పేరుగాంచిన భక్తి ఉద్యమకారుడు
1) శంకరాచార్యుడు
2) మధ్వాచార్యుడు
3) రామానుజుడు
4) రామానందుడు

Answer : 1

శుద్ధాద్వైతంను బోధించిన భక్తి ఉద్యమకారుడు
1) శంకరాచార్యుడు
2) వల్లభాచార్యుడు
3) రామానుజుడు


4) నింబార్కుడు

Answer : 2

ఈ క్రింది వానిలో అభినవ వాల్మీకి
1) సూరదాసు
2) తులసీదాసు
3) కబీర్
4) మీరాబాయి

Answer : 2

బాబర్ భారతదేశంపై దండెత్తినప్పుడు విజయనగర పాలకుడు
1) సదాశివరాయలు
2) మొదటి దేవరాయలు
3) శ్రీకృష్ణదేవరాయలు
4) రెండవ దేవరాయలు

Answer : 3

చిత్తోర్‌గఢ్ లో కీర్తిస్థంబాన్ని నిర్మించినది
1) రాణాకుంభా
2) రాణా సంగ్రాం సంస్రుడు
3) రాణా ప్రతాప్ సింహుడు


4) రాణా జైసింగ్

Answer : 1

హుమాయిన్ అనగా
1) దురదృష్టవంతుడు
2) అదృష్టవంతుడు
3) కోటీశ్వరుడు
4) యువరాజు

Answer : 2

భారతదేశంలో ఫిరంగులు ప్రవేశపెట్టినది
1) అక్బర్
2) బాబర్
3) షాజహాన్
4) అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ

Answer : 2

మధ్యయుగంలో ఢిల్లీని పరిపాలించిన ఏకైక హిందూ చక్రవర్తి
1) రాణాసంగ్రాం సింహుడు
2) రాణా జైసింగ్
3) బాలాజీ విశ్వనాథ్
4) హేమచంద్ర

Answer : 4

బాబర్ సమాధి గల ప్రదేశం
1) కాబూల్
2) ఢిల్లీ
3) సికిందర్
4) లాహోర్

Answer : 1

బాబ్రీ మసీదును నిర్మించిన పాలకుడు ?
1) షేర్వా
2) బాబరు
3) అక్బర్
4) షాజహాన్

Answer : 2

ప్రమాదవశాత్తు మెట్ల పై నుండి జారిపడి మరణించిన ఢిల్లీ పాలకుడు
1) షేర్‌షా
2) ఇటుట్ మిష్
3) కుతుబుద్దీన్ ఐబక్
4) హుమాయున్

Answer : 4

అక్బర్ స్థాపించిన దీన్ ఇ ఇలాహి అనే మతంలో చేరిన ఏకైక హిందువు
1) రాజా బిహరీ మల్
2) రాజా బీర్బల్
3) రాజా తోడర్ మల్
4) రాజా జయసింగ్

Answer : 2

ఈ క్రింది వానిలో షాజహాన్ నిర్మాణం కానిది
1) ఎర్రకోట
2) జామా మసీదు
3) నెమలి సింహాసనం
4) బులంద్ దర్వాజా

Answer : 4

ఢిల్లీ, జైపూర్, ఉజ్జయిని, వారణాసిలలో జంతర్ మంతర్లను నిర్మించినది
1) సవాయి జైసింగ్
2) అజయ్ రాజ్
3) రాజా బిహారీ మల్
4) జహంగీర్

Answer : 1

కథక్ నృత్యంలో ప్రావీణ్యం కల్గిన మొగల్ చక్రవర్తి
1) ఫరూక్సియర్
2) మహ్మద్ షా రంగీలా
3) రెండవ అక్బర్
4) రెండవ బహదూర్ షా

Answer : 2

Download PDF

శివాజీ మొగల్ సేనాని రాజా జయసింగ్ మధ్య కుదిరిన సంధి
1) పునా ఒప్పందం
2) అగ్రాసంధి
3) పురంధర్ సంధి
4) దక్కన ఒప్పందం

Answer : 3

Join Telegram Group : Click Here  ( or )

Join Whatsapp Group : Click Here ( or )

general studies Model Papers, General Knowledge Model Papers , Indian Polity Model Papers, Indian Geography Model Papers , Envirnmental Studies Model Papers , Indian Economy Model Papers, Indian History Model Papers, Arithmetic & Reasoning Model Papers, General Science Model Papers, Biology Model Papers, daily Model Paper Mock tests, AP History Model Papers, Telangana History Model Papers , AP Economy Model Papers ,Telanagana Economy Model Papers,general studies topics bits in Telugu,general studies topics bits,general studies topics Model Paper in Telugu,general studies and general abilities,general studies Model paper for Police constable,general studies Model paper for Panchayat Secretary,general studies Model paper for DSC,general studies Model paper for RRB,general studies books in telugu,general studies and mental ability pdf,general studies pdf,general studies notes pdf,general studies and general abilities pdf,general studies books for tspsc,general studies books for appsc,general studies book pdf,general studies by disha,general studies books for competitive exams,general studies disha pdf,general studies History Model Paper In TElugu,general studies for upsc,general studies group 2,general studies Geography Model Paper In TElugu,general studies Polity Model Paper In TElugu,general studies Economy Model Paper In TElugu,general studies Biology Model Paper In TElugu,general studies General Science Model Paper In TElugu, general studies Chemistry Model Paper In TElugu,general studies Social studies Model Paper In TElugu,si & Police Constable and general abilities, si & Police Constable and general abilities pdf, si & Police Constable and mental ability pdf, si & Police Constable Biology Model Paper In TElugu, si & Police Constable book pdf, si & Police Constable books for appsc,si & Police Constable books for competitive exams, si & Police Constable books for tspsc, si and Police Constable books in telugu, si & Police Constable by disha, si & Police Constable Chemistry Model Paper In TElugu, si & Police Constable disha pdf, si & Police Constable Economy Model Paper In TElugu, si & Police Constable for upsc, si & Police Constable General Science Model Paper In TElugu, si & Police Constable Geography Model Paper In TElugu, si & Police Constable group 2,si & Police Constable History Model Paper In TElugu, si & Police Constable Model paper for DSC, si & Police Constable Model paper for Panchayat Secretary, si & Police Constable Model paper for Police constable, si & Police Constable Model paper for RRB, si & Police Constable notes pdf, si & Police Constable pdf, si & Police Constable Polity Model Paper In TElugu, si & Police Constable Social studies Model Paper In TElugu, si and Police Constable topics bits, si & Police Constable topics bits in Telugu, si & Police Constable topics Model Paper in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *