ఇండియన్ జియోగ్రఫీ – Indian Geography Free Online Mock Test in Telugu – 2

ఇండియన్ జియోగ్రఫీ – Indian Geography Free Online Mock Test in Telugu – 2

SR-Tutorial Is one of the website which provide Daily Current affairs and daily Free Mock Test Which include general studies Model Papers, General Knowledge Model Papers , Indian Polity Model Papers, Indian Geography Model Papers , Envirnmental Studies Model Papers , Indian Economy Model Papers, Indian History Model Papers, Arithmetic & Reasoning Model Papers,General Science Model Papers, Biology Model Papers, daily Model Paper Mock tests, AP History Model Papers, Telangana History Model Papers , AP Economy Model Papers , Telanagana Economy Model Papers Etc

Geography - 2

All the Best….

Leaderboard: Geography - 2

maximum of 61 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

Join Telegram Group : Click Here  ( or )

Join Whatsapp Group : Click Here ( or )

Some Important Practice Bits are :

 • సరస్సుల గురించి చేసే అధ్యయనాన్ని ఏమంటారు?
 • ప్యాంగ్ డ్యామ్‌ను ఏ నదిపై నిర్మించారు?
 • కిందివాటిలో భారతదేశంలో చెరువుల ద్వారా ఎక్కువ నీటిపారుదల సౌకర్యం కల్పిస్తున్న రాష్ట్రం ఏది?
 • నదుల గురించి చేసే అధ్యయనాన్ని ఏమంటారు?
 • దామోదర్ వ్యాలీ ప్రాజెక్టు ఒక?
 • ‘మెట్టూరు జల విద్యుత్ కేంద్రం’ ఏ నదిపై ఉంది?
 • భాక్రానంగల్ ప్రాజెక్టు ద్వారా సుమారుగా ఎన్ని మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పాదన సాధిస్తున్నారు?
 • కిందివాటిలో ‘దామోదర్ వ్యాలీ కార్పొరేషన్’ లో భాగాలైన ఆనకట్టలు ఏవి?
 • భారతదేశంలో అత్యల్ప నీటిపారుదల సాంద్రత ఉన్న రాష్ట్రం ఏది?
 • కింది వాటిలో ఏ జల విద్యుత్ కేంద్రం ఉత్తరప్రదేశ్‌లో ఉంది?
 • What is the study of lakes called?
 • On which river was the Pang Dam built?
 • Which of these states in India has the largest irrigation facility through ponds?
 • What is the study of rivers called?
 • Damodar Valley Project One?
 • The Mettur Hydroelectric Power Station is on which river?
 • Approximately how many megawatts of electricity is being generated by the Bhakranangal project?
 • Which of these dams is a part of Damodar Valley Corporation?
 • Which state has the lowest irrigation density in India?
 • Which of these hydropower plants is located in Uttar Pradesh?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *