ఇండియన్ జియోగ్రఫీ మృతికలు – Indian Geography Free Online Mock Test in Telugu – 4

ఇండియన్ జియోగ్రఫీ మృతికలు – Indian Geography Free Online Mock Test in Telugu – 4

SR-Tutorial Is one of the website which provide Daily Current affairs and daily Free Mock Test Which include general studies Model Papers, General Knowledge Model Papers , Indian Polity Model Papers, Indian Geography Model Papers , Envirnmental Studies Model Papers , Indian Economy Model Papers, Indian History Model Papers, Arithmetic & Reasoning Model Papers,General Science Model Papers, Biology Model Papers, daily Model Paper Mock tests, AP History Model Papers, Telangana History Model Papers , AP Economy Model Papers , Telanagana Economy Model Papers Etc

దక్కన్ పీఠభూమి ప్రాంతంలో లభ్యమయ్యే ముఖ్యమైన మృతి కారకాలు
1. బంకమట్టి నేలలు
2. లాటరైట్ నేలలు
3. ఎర్ర నేలలు
4. నల్ల నేలలు

Answer : 4

ఇండో_గంజటిక్ మైదానంలో సాధారణంగా లభించే మట్టి ఏది
1. నల్లరేగడి
2. ఎర్ర రేగడి
3. ఒండ్రు మట్టి
4. ఎడారి

Answer : 3

ప్రతి ఏ రకమైన నీళ్ళలో ఎక్కువగా పండుతుంది
1. ఎర్రనేల
2. నల్ల నేల
3. గోధుమ ఎరుపు
4. లాటరైట్

Answer : 2

మృత్తిక లేదా నేల యందలి కూరలను ఏమంటారు
1. హార్డ్ ఫ్యాన్స్
2. ప్రొఫైల్
3. పెడకల్స్
4. హురైజాన్స్

Answer : 4

నల్లరేగడి భూములు ఏ పంట సాగుకు అధికంగా ఉపయోగపడతాయి
1. గోధుమ
2. పత్తి
3. వరి
4. జనపనార

Answer : 1

Pedalogy అనునది దేని అధ్యయనం
1. భూసారం
2. జంతువుల గమన శక్తి
3. శిలలు
4. పంట తెగులు

Answer : 2

వరి పంటకు సరిపడు భూమి
నల్లరేగడి
ఒండ్రు మట్టి
గట్టినేల
ఎర్రనేల

Answer : 4

ఈ క్రింది వానిలో వన నిర్మూలన దీనిపై భయంకరమైన ప్రభావం చూపును
1. పచ్చిక బీడు గా విస్తరణను పెంచుట పై
2. సూర్య రష్మీ పై
3. మృత్తిక సంరక్షణ
4. మృత్తికా క్రమక్షయం

Answer : 4

కార్బోనేట్ లేని
1. అల్ యూ వి ఎల్
2. నల్ల నీల
3. లాటరైట్
4. ఎర్రనేల

Answer : 4

భారతదేశంలో విస్తారంగా ఉన్న నేలలు
1. ఎర్ర నేలలు
2. నల్ల నేలలు
3. ఒండలి నెలలు
4. చిత్తడినేలలు

Answer : 1

క్రింది వానిలో ఏ పంట ఎర్ర నేలలో పండిస్తారు
1. పత్తి
2. పొగాకు
3. పసుపు
4. అరటి

Answer : 3

ఏ భూమికి అతి తక్కువ ఎరువులు అవసరం అవుతాయి
1. నల్లరేగడి
2. లోమి భూమి
3. లాటరైట్ భూమి
4. అల్యూమినియం

Answer : 1

భారతదేశంలోని దక్కను పీఠభూమి ఈనెల రకానికి చెందింది
1. ఒండ్రు మట్టి నేలలు
2. ప్రేయర్ ఈ నెలలు
3. లాటరైట్ నేలలు
4. చేర్మోజెం నల్లరేగడి నేలలు

Answer : 4

ఇండియా నందలి నల్లరేగడి భూమి ఏ సముదాయమున కు చెందినది
1. ఒందలి
2. లాటరైట్
3. పొడ్జాల్
4. చేర్ణోజెం

Answer : 4

ఈ క్రింది వానిలో ఏ రకపు భూమి తడిగా ఉన్నప్పుడు ఉప్పొంగి పొడిగా ఉన్నప్పుడు పగుళ్ళు ఏర్పడి
1. ఒందళి భూమి
2. లాటరైట్ భూమి
3. నల్ల రేగడి భూమి
4. ఎర్ర భూమి

Answer : 2

ఈ క్రింది వానిలో ఏ రాష్ట్రంలో అతి తక్కువ. ఒండ్రు మట్టి నేలలు కలిగి ఉన్నాయి
1. బీహార్
2. మధ్యప్రదేశ్
3. తమిళనాడు
4. పంజాబ్

Answer : 4

ఎర్రనేలలు అధికంగా కనిపించే రాష్ట్రాలు
1. పంజాబ్ మరియు హర్యానా
2. హిమాచల్ ప్రదేశ్ మరియు జమ్ము కాశ్మీర్
3. రాజస్థాన్ మరియు గుజరాత్
4. తమిళనాడు మరియు ఆంధ్ర ప్రదేశ్

Answer : 3

నల్లరేగడి ప్రాంతం మిక్కిలి గా గల రాష్ట్రం
1. అస్సాం
2. బీహార్
3. పంజాబ్
4. మహారాష్ట్ర

Answer : 3

వరల్డ్ wetlands డే ఏ రోజున జరుపుకుంటారు
1. ఫిబ్రవరి 14
2. ఫిబ్రవరి 2
3. ఫిబ్రవరి 28
4. ఫిబ్రవరి 29

Answer : 2

 

Join Telegram Group : Click Here  ( or )

Join Whatsapp Group : Click Here ( or )

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *