ఇండియన్ పాలిటి – Indian Polity Model Paper – 11 & Free Online Mock Test RRB, SI & POLICE Constable, Panchayat Secretary

ఇండియన్ పాలిటి – Indian Polity Model Paper – 11 & Free Online Mock Test RRB, SI & POLICE Constable, Panchayat Secretary

Indian Polity Model Paper - 11

NOTE : QUIZ పూర్తి అయిన తర్వాత డౌన్లోడ్ లింక్ ( PDF link ) కనబడుతుంది  

All the Best….

Leaderboard: Indian Polity Model Paper - 11

maximum of 33 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

Telegram Group :   Join Telegram Now

Whatsapp Group On

** SR Tutorial Whatsapp Group – 13 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 12 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 11 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 10 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 9 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 8 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 7 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 6 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 5 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 4 : Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 3 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 2 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 1 : Click Here

 

Some Important Practice Bits

  • రాష్ట్ర జాబితాలోని అంశంపై పార్లమెంట్ ఏ సందర్భంలో చట్టం చేస్తుంది?
  • ప్రాథమిక హక్కులకు సంబంధించి కింది వాటిలో సరికానిది ఏది?
  • గోవులు, ఇతర పెంపుడు జంతువుల వధను నిషేధించాలని తెలిపే భారత రాజ్యాంగ ప్రకరణ?
  • లోక్సభ నైతిక విలువల కమిటీకి సంబంధించి కింది వాటిలో సరైంది?
  • అత్యవసర ప్రజా సమస్యలను మంత్రి దృష్టికి తీసుకువచ్చి మంత్రి నుంచి అధికార ప్రకటనను రాబట్టడం కోసం ఉపయోగించే తీర్మానం ఏది?
  • భారత సుప్రీంకోర్టు నిర్మాణం ఎలా ఉంటుంది?
  • ఒక రాష్ట్ర హైకోర్టు న్యాయమూర్తికి పెన్షన్ ఏ నిధి నుంచి చెల్లిస్తారు?
  • ఏ రాష్ట్ర గవర్నర్ ఆ రాష్ట్ర అసెంబ్లీకి ఇద్దరు మహిళలను నామినేట్ చేస్తారు?
  • ఒక రాష్ట్రంలో రాష్ట్రపతి పాలన విధించేముందు ఆ రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్న ప్రభుత్వానికి మెజారిటీ నిరూపించుకునే అవకాశం ఇవ్వాలని సుప్రీంకోర్టు ఏ కేసులో తీర్పు చెప్పింది?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *