శాసనాలు / నాణేలు – Inscriptions / Coins – General Studies Model Practice Paper in Telugu || APPSC , TSPSC, DCS , SI AND POLICE CONSTABLE PANCHAYAT SECRETARY IMPORTANT BITS IN TELUGU.

శాసనాలు / నాణేలు – Inscriptions / Coins – General Studies Model Practice Paper in Telugu || APPSC , TSPSC, DCS , SI AND POLICE CONSTABLE PANCHAYAT SECRETARY IMPORTANT BITS IN TELUGU.

భారతదేశంలో శిలాశాసనములు జారీచేసిన మొదటి రాజు
1) అశోకుడు
2) బింబిసారుడు
3) అజాత శత్రువు
4) కనిష్కుడు

Answer : 1

కళింగయుద్ధం గూర్చి తెలియచేస్తున్న శాసనం
1) మాస్కీ శాసనం
2) ఎర్రగుడిపాడు శాసనం
3) 13వ నెంబర్ శిలాశాసనం
4) మొదటి శిలాశాసనం

Answer : 3

హధీగుఫా శాసనం ఇతని విజయాలను తెలియజేస్తున్నది.
1) రుద్రదమనుడు
2) ఖారవేలుడు
3) మినాండర్
4) గౌతమీపుత్ర శాతకర్ణి

Answer : 2

భారతదేశంలో మొదటగా బంగారు నాణెములు జారీచేసిన వారు
1) పార్ధియన్లు
2) శకులు
3) ఇండోగ్రీకులు
4) కుషాణులు

Answer : 3

ఓడగుర్తుతో నాణెం జారీచేసినది.
1) మొదటి శాతకర్ణి
2) యజ్ఞశ్రీ శాతకర్ణి
3) గౌతమపుత్ర శాతకర్ణి
4) మొదటి పులోమావి

Answer : 2

భారతదేశంలో పూర్తిగా సంస్కృతంలో వ్రాయబడిన మొదటి శాసనం
1) నాసిక్ శాసనం
2) జునాగఢ్ శాసనం
3) హథీగుఫాశాసనం
4) అలహాబాద్ శాసనం

Answer : 2

సముద్రగుప్తుని విజయాలను తెలుపుచున్న శాసనం
1) ఐహోలు శాసనం
2) నానేఘాట్ శాసనం
3) అలహాబాద్ శాసనం
4) సాంచిస్థూప శాసనం

Answer : 3

రెండవ పులకేశి విజయాలను తెలిపే ఐహోలు శాసన రచయిత
1) రవికీర్తి
2) హరిసేనుడు
3) జాయప్ప
4) బుధవర్మ

Answer : 1

నానేఘాట్ శాసనంను జారీ చేసినది
1) బాలశ్రీ
2) రెండవ పులోమావి
3) బోధిశ్రీ
4) నాగానిక

Answer : 4

గౌతమపుత్ర శాతకర్ణి విజయాలను తెలిపే శాసనం
1) నానేఘాట్ శాసనం
2) మ్యూకధోని శాసనం
3) నాసిక్ శాసనం
4) నాగార్జున కొండశాసనం

Answer : 3

వీణను వాయుస్తున్నట్లు నాణెంను జారీచేసిన రాజు.
1) సముద్రగుప్తుడు
2) రెండవ చంద్రగుప్తుడు
3) స్కంధగుప్తుడు
4) మొదటి చంద్రగుప్తుడు

Answer : 1

సతీ ఆచారంను తెలియచేస్తున్న మొదటి శాసనం
1) ఎరాన్ శాసనం
2) హిరడగళ్ళి శాసనం
3) గిర్నార్ శాసనం
4) అలహాబాద్ శాసనం

Answer : 1

భారతదేశంలో మొదటి శాసనాలలో ఈ భాష ఉపయోగించ బడినది.
1) సంస్కృతం
2) ప్రాకృతం
3) ద్రావిడం
4) హిందీ

Answer : 2

అశోక చక్రవర్తి పేరును తెలుపుచున్న శాసనం
1) బారాబర్ శాసనం
2) రుమిండై శాసనం
3) మస్కీ శాసనం
4) బబ్రుహ శాసనం

Answer : 3

బన్సీఖేరా, మధుబన్, సోనాపట్ శాసనాలు జారీచేసినది.
1) హర్షుడు
2) కనిష్కుడు
3) అజాతశత్రువు
4) అశోకుడు

Answer : 1

శాతవాహనుల కాలంనాటి నిగమ సభల గూర్చి తెలియ చేస్తున్న శాసనం
1) హిరడగళ్ళి శాసనం
2) భట్టిప్రోలు శాసనం
3) నాసిక్ శాసనం
4) గుంటుపల్లి శాసనం

Answer : 2

చోళుల గ్రామీణ పాలనను తెలియచేసే శాసనం
1) ఐయ్యవోలు శాసనం
2) మధురై శాసనం
3) ఉత్తరమేరూర్ శాసనం
4) శ్రీరంగపట్నం శాసనం

Answer : 3

తొలి తెలుగు శాసనం
1) అద్దంకి శాసనం
2) కళ్ళమళ్ళ శాసనం
3) విప్పర్ల శాసనం
4) బెజవాడ శాసనం

Answer : 2

తొలి తెలుగు పద్యశాసనం
1) బెజవాడ శాసనం
2) అద్దంకి శాసనం
3) ఎర్రగుడిపాడు శాసనం
4) కళ్ళమళ్ళ శాసనం

Answer : 2

‘దామ్’ అనే వెండి రూపాయిను ప్రవేశపెట్టినది.
1) మహ్మద్ బీన్ తుగ్లక్
2) షేర్షా
3) అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ
4) జహంగీర్

Answer : 2

హైదరాబాద్ రాజ్యంలో హులి సిక్కా అనే నాణెం ప్రవేశపెట్టిన ప్రధాని
1) మహ్మద్ కులీ
2) మొదటి సాలార్జంగ్
3) తానిషా
4) మీర్ మహబూబ్ అలీఖాన్

Answer : 2

రాగినాణెములు ప్రవేశపెట్టి విఫలమైన ఢిల్లీ సుల్తాన్
1) అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ
2) బాల్బన్
3) సికిందర్ లోడీ
4) మహ్మద్ బీన్ తుగ్లక్

Answer : 4

రెండవ అలెగ్జాండర్ పేరుతో నాణెములు జారీచేసిన ఢిల్లీ సుల్తాన్
1) అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ
2) బాల్బన్
3) ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్
4) మహ్మద్ బీన్ తుగ్లక్

Answer : 1

శకరాజు నహపాణుడుపై గౌతమపుత్ర శాతకర్ణి సాధించిన విజయాన్ని తెలుపుచున్న నాణెములు
1) చినగంజాం నాణేలు
2) నాసిక్ నాణేలు
3) జోగతంబి నాణేలు
4) రోమన్ నాణెములు

Answer : 3

మౌర్యుల కాలంనాటి ప్రధాన నాణెము
1) మాఢ
2) ఫానా
3) గద్వా ణం
4) కాకిణి

Answer : 2

లిచ్ఛవీ రాకుమార్తె కుమారదేవి బొమ్మతో నాణెము జారీ చేసిన గుప్తరాజు
1) మొదటి చంద్రగుప్తుడు
2) రెండవ చంద్రగుప్తుడు
3) సముద్రగుప్తుడు
4) స్కంధ గుప్తుడు

Answer : 1

నష్ శాని అనే నాణెంను ప్రవేశపెట్టిన ఢిల్లీ పాలకుడు ఎవరు?
1) బహస్తాల్ లోడి
2) ఫిరోజాఫా తుగ్లక్
3) అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ
4) ఇ టుట్ మిష్

Answer : 2

కాకతీయుల పతనం తర్వాత ఆంధ్రాలో జరిగిన విమోచనోద్యమాన్ని తెలియచేస్తున్న శాసనం
1) కలువచేరు శాసనం
2) విలాస శాసనం
3) ఖాజిపేట దర్గాశాసనం
4) ఓరుగల్లు శాసనం

Answer : 1

రుద్రదేవుడు జారీచేసిన అనుమకొండ శాసన రచయిత
1) విశ్వేశ్వర శంభు
2) అచితేంద్రుడు
3) తిక్కన
4)జాయప్ప

Answer : 2

మోటుపల్లి అభయ శాసనం జారీచేసినది.
1) రుద్రమదేవి
2) రుద్రదేవుడు
3) గణపతిదేవుడు
4) ప్రతాపరుద్రుడు

Answer : 3

బేసనగర్ గరుడధ్వజ శాసనంను జారీ చేసినది.
1) హిలియోడోరస్
2) డెమోకస్
3) మినాండర్
4) మెగస్తనీసు

Answer : 1

మూకదోని (మాక ఉని) శాసనం వీరికి చెందినది.
1) మొదటి పులోమావి
2) రెండవ పులోమావి
3) మూడవ పులోమావి
4) నాల్గవ పులోమావి

Answer : 3

మైదవోలు, హిరడగల్లి శాసనాలు జారీచేసిన పల్లవరాజు
1) సింహవిష్ణువు
2) శివస్కంధవర్మ
3) విష్ణుగోపుడు
4) త్రిలోచన పల్లవుడు

Answer : 2

మొదటి శాతకర్ణి విజయాలను తెలుపు శాసనం
1) నాసిక్
2) నానేఘాట్
3) ఐహోలు
4) అలహాబాద్

Answer : 2

గుంటుపల్లి శాసనం ఈ రాజుకు చెందినది.
1) మొదటి శాతకర్ణి
2) రెండవ శాతకర్ణి
3) కుంతల శాతకర్ణి
4) ఖారవేలుడు

Answer : 4

శాసనములను అధ్యయనం చేయు శాస్త్రం
1) కాలిగ్రఫీ
2) ఎపిగ్రఫీ
3) న్యూమిస్ మాటిక్స్
4) పాలియోగ్రఫీ

Answer : 2

నాణెములను అధ్యయనం చేయునది.
1) కాలిగ్రఫీ
2) ఎపిగ్రఫీ
3) న్యూమిస్ మాటిక్స్
4) పాలియోగ్రఫీ

Answer : 3

శకరాజు రుద్రదమనుడి గూర్చి తెలుపుతున్న శాసనం
1) గిర్నార్ శాసనం
2) ఐహోలు
3) హతీగుఫా
4) భట్టిప్రోలు

Answer : 1

Download PDF

అశోకుని యొక్క శాసనాలను మొదటగా చదివినది
1) సర్ జాన్ మార్షల్
2) ఆర్.డి.బెనర్జీ
3) జేమ్స్ ప్రిన్సెప్
4) వి.ఏ.స్మిత్

Answer : 3

“ప్రజలందరూ నా కన్న బిడ్డలు” అని అశోకుడు ఈ శాసనంలో ప్రకటించాడు.
1) 1వ నెంబర్ శాసనం
2) 4వ నెంబర్ శాసనం
3) 6వ నెంబర్ శాసనం
4) 8వ నెంబర్ శాసనం

Answer : 3

Join Telegram Group : Click Here  ( or )

Join Whatsapp Group : Click Here ( or )

general studies Model Papers, General Knowledge Model Papers , Indian Polity Model Papers, Indian Geography Model Papers , Envirnmental Studies Model Papers , Indian Economy Model Papers, Indian History Model Papers, Arithmetic & Reasoning Model Papers, General Science Model Papers, Biology Model Papers, daily Model Paper Mock tests, AP History Model Papers, Telangana History Model Papers , AP Economy Model Papers , Telanagana Economy Model Papers,general studies topics bits in Telugu,general studies topics bits,general studies topics Model Paper in Telugu,general studies and general abilities,general studies Model paper for Police constable,general studies Model paper for Panchayat Secretary,general studies Model paper for DSC,general studies Model paper for RRB,general studies books in telugu,general studies and mental ability pdf,general studies pdf,general studies notes pdf,general studies and general abilities pdf,general studies books for tspsc,general studies books for appsc,general studies book pdf,general studies by disha,general studies books for competitive exams,general studies disha pdf,general studies History Model Paper In TElugu,general studies for upsc,general studies group 2,general studies Geography Model Paper In TElugu,general studies Polity Model Paper In TElugu,general studies Economy Model Paper In TElugu,general studies Biology Model Paper In TElugu,general studies General Science Model Paper In TElugu,general studies Chemistry Model Paper In TElugu,general studies Social studies Model Paper In TElugu,si & Police Constable and general abilities, si & Police Constable and general abilities pdf, si & Police Constable and mental ability pdf, si & Police Constable Biology Model Paper In TElugu, si & Police Constable book pdf, si & Police Constable books for appsc, si & Police Constable books for competitive exams, si & Police Constable books for tspsc, si & Police Constable books in telugu, si & Police Constable by disha, si & Police Constable Chemistry Model Paper In TElugu, si & Police Constable disha pdf, si & Police Constable Economy Model Paper In TElugu, si & Police Constable for upsc, si & Police Constable General Science Model Paper In TElugu, si & Police Constable Geography Model Paper In TElugu, si & Police Constable group 2, si & Police Constable History Model Paper In TElugu, si & Police Constable Model paper for DSC, si & Police Constable Model paper for Panchayat Secretary, si & Police Constable Model paper for Police constable, si & Police Constable Model paper for RRB, si & Police Constable notes pdf, si & Police Constable pdf, si & Police Constable Polity Model Paper In TElugu, si & Police Constable Social studies Model Paper In TElugu, si & Police Constable topics bits, si & Police Constable topics bits in Telugu, si & Police Constable topics Model Paper in Telugu,telangana group exams,telangana group exams 2022,telangana group exams details,telangana group exams 2023,group 1 exams in telangana,group 2 exams in telangana,how to apply for group exams in telangana,group 4 exams in telangana,group 3 exams in telangana,telangana group 2 exam age limit,types of group exams in telangana,what is group 3 exam in telangana,group exams eligibility in telangana,what are group exams in telangana,how many group exams are there in telangana,telangana group exam date 2022,tspsc group exams details,telangana group 2 exam date,telangana group 1 exam date 2022,telangana group 1 exam date,telangana group 2 exam date 2022,telangana group 4 exam date 2022,telangana group 1 exam date 2023,telangana group 2 exam date 2023,group exams details in telangana,d group exam pattern,telangana group exams examination,telangana group exams explained,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *