జాతీయ చిహ్నాలు  – National Symbols General Studies Model Practice Paper in Telugu || APPSC , TSPSC, DCS , SI AND POLICE CONSTABLE PANCHAYAT SECRETARY IMPORTANT BITS IN TELUGU

జాతీయ చిహ్నాలు  – National Symbols General Studies Model Practice Paper in Telugu || APPSC , TSPSC, DCS , SI AND POLICE CONSTABLE PANCHAYAT SECRETARY IMPORTANT BITS IN TELUGU

2008 లో కేంద్ర ప్రభుత్వంచే జాతీయ నదిగా గుర్తించబడినది.
1) బ్రహ్మపుత్ర
2) గోదావరి
3) గంగా
4) యమున

Answer : 3

భారత జాతీయ క్యాలెండర్ ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ కంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు వెనుకబడి ఉన్నది?
1) 72
2) 78
3) 84
4) 92

Answer : 2

భారత జాతీయ క్యా లెండర్ (శక క్యాలెండర్ లో) చివరి నెల
1) చైత్రం
2) కార్తీకం
3) ఫాల్గుణం
4) జ్వేష్టం

Answer : 3

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర చిహ్నం
1) పూర్ణకుంభం
2) సింహ తలాటం
3) గులాబి
4) చేమంతి పువ్వు

Answer : 1

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రపక్ష
1) నెమలి
2) పాలపిట్ట
3) గరుడము
4) కోకిల

Answer : 2

తెలంగాణ రాష్ట్ర గీతం
1) జయజయహే తెలంగాణ
2) మా తెలుగుతల్లి
3) నా తెలంగాణ కోటి రతనాల వీణ
4) ప్రియ తెలంగాణ జననీ

Answer : 1

తెలంగాణ రాష్ట్ర చిహ్నం
1) పూర్ణకుంభం, సింహతలాటం
2) కాకతీయ కళాతోరణం, సింహతలాటం
3) చార్మినార్, సింహతలాటం
4) గోల్కొండ, సింహతలాటం

Answer : 2

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గేయం
1) ఏ దేశమేగినా ఎందుకాలిడిన
2) దేశమంటే కాదోయ్
3) మా తెలుగుతల్లికి మల్లెపూదండ
4) జయజయ ప్రియ భారత జనని

Answer : 3

మా తెలుగుతల్లికి మల్లెపూదండ రచయిత
1) గురజాడ అప్పారావు
2) శంకరంబాడి సుందరాచారి
3) సరోజని నాయుడు
4) గరిమెళ్ళ సత్యనారాయణ

Answer : 2

బంగ్లాదేశ్ జాతీయ గీతం
1) అమార్ సోనార్ బంగ్లా
2) మార్చ్ ఆఫ్ వాలంటీర్స్
3) క్వామి తరానా
4) కమిగా యోవా

Answer : 1

జాతీయ జంతువుగా ‘పులి’ని భారత ప్రభుత్వం ఈ సంవత్సరం ఎంపిక చేసినది.
1) 1970
2) 1964
3) 1972
4) 1973

Answer : 3

ఈ క్రిందివానిలో భారత జాతీయ జంతువును గుర్తించుము.
1) పావో క్రిస్టేటస్
2) పాంథేరా టైగ్రిస్
3) పైకస్ బెంగాలెన్సిస్
4) నెలుంబో న్యూసిఫెరా

Answer : 2

భారత జాతీయ వృక్షం మర్రిచెట్టు శాస్త్రీయ నామం
1) పావో క్రిస్టేటస్
2) పాంథేరా టైగ్రిస్
3) పైకస్ బెంగాలెన్సిస్
4) నెలుంబో న్యూసిఫెరా

Answer : 3

ఈ క్రింది వానిలో సరైన ఇతను గుర్తించుము.
1) జాతీయ ఫలం – మాంజ ఫెరా ఇండికా
2) జాతీయ పుష్పం – నెలుంటో న్యూసిఫెరా
3) జాతీయ పక్షి – పావో క్రిస్టేటస్
4) పైవన్నీ

Answer : 4

భారత ప్రభుత్వం జాతీయ జలచరంగా దీనిని ప్రకటించినది.
1) గంగా నదిలో నివశించే డాల్ఫిన్
2) గంగా నదిలో నివశించే మొసలి
3) గంగా నదిలో నివశించే తిమింగళం


4) బ్రహ్మపుత్ర నదిలో నివశించే నల్లటి తాబేలు

Answer : 1

కేంద్ర ప్రభుత్వం జాతీయ వారసత్వ జంతువుగా దీనిని ప్రకటించినది.
1) ఖడ్గమృగం
2) డాల్ఫిన్
3) ఏనుగు
4) కోతి

Answer : 3

జాతీయ జలచరంగా ప్రకటించబడిన దాల్ఫిన్ శాస్త్రీయ నామం
1) ప్లాటానిస్టా గంగేటికా
2) ఎలివస్ మాక్సిమస్
3) పాంథేరా టైగ్రిస్
4) పావో క్రిస్టేటస్

Answer : 1

భారత జాతీయ పతాకంలోని అశోక చక్రంలోని ఆకుల సంఖ్య
1) 18
2) 20
3) 22
4) 24

Answer : 4

భారత జాతీయ పతాకంలో త్యాగం, సాహసంను తెలియచేయు రంగు
1) కాషాయం
2) తెలుపు
3) ఆకుపచ్చ
4) నీలం

Answer : 1

భారత రాజ్యాంగ పరిషత్ జాతీయ చిహ్నంగా సింహ తలాటాన్ని గ్రహించిన తేది
1) 1950 జనవరి 20
2) 1950 జనవరి 22
3) 1950 జనవరి 24
4) 1950 జనవరి 26

Answer : 4

భారత జాతీయ చిహ్నమైన నాలుగు సింహాలు ఇచ్చట నుండి గ్రహించారు.
1) ఎర్రకోట
2) సాంచీ స్థూపం
3) సారనాథ్ స్థంభం
4) అమరావతి స్థూపం

Answer : 3

జాతీయ చిహ్నంలో అశోక చక్రంనకు ఎడమ వైపు ఉండే జంతువు
1) ఏనుగు
2) గుర్రం
3) ఎద్దు
4) సింహం

Answer : 2

జాతీయ చిహ్నంలో వ్రాయబడిన “సత్యమేవ జయతే” అనే సూక్తి ఇచ్చట నుంచి గ్రహించబడినది.
1) చాంద్యోగపనిషత్
2) పురుష సూక్తం
3) ముందోకపనిషత్
4) ఇతరేయ బ్రహ్మణం

Answer : 3

జాతీయ గేయం ‘వందేమాతరం’ ఈ గ్రంథం నుండి గ్రహించబడినది.
1) ఆనందమల్
2) గీతాంజలి
3) నీల్ దర్పణ్


4) గోల్డెన్ బ్రెహోల్ట్

Answer : 1

“జనగణమనాను జాతీయ గీతంగా ఆమోదించిన తేది.
1) 1950 జనవరి 24
2) 1950 జనవరి 26
3) 1947 జులై 22
4) 1947 ఆగస్టు 15

Answer : 1

2011, డిసెంబర్ 27న నూరు సంవత్సరములు పూర్తి చేసుకున్నది.
1) వందేమాతరం
2) జనగణమన
3) మా తెలుగుతల్లి
4) సారే జహాసే అచ్ఛా

Answer : 2

జనగణమన గేయాన్ని మొదటి సారిగా ఈ పత్రికలో ప్రచురించబడినది.
1) సంవాద కౌముదిని
2) బెంగాల్ గెజిట్
3) తత్వబోధిని
4) స్వదేశీ

Answer : 3

చిత్తూరు జిల్లా మదనపల్లికి ఈ గేయంతో సంబంధం గలదు.
1) జనగణమన
2) వందేమాతరం
3) సారే జహాసే అచ్చ
4 మా తెలుగు తల్లికి

Answer : 1

వందేమాతరం గేయం ఏ భాషలో రాయబడింది ?
1) హింది
2) బెంగాలీ
3) సంస్కృతం
4) ఆంగ్లం

Answer : 3

జాతీయ పతాకాన్ని రాజ్యాంగ పరిషత్ ఆమోదించిన తేది.
1) 1950 జనవరి 24
2) 1950 జనవరి 26
3) 1947 జులై 22
4) 1947 ఆగష్టు 15

Answer : 3

భారత జాతీయ పతాకం పొడవు, వెడల్పుల నిష్పత్తి
1) 3: 4
2 ) 4:3
3)2:3
4) 3:2

Answer : 4

వందేమాతర గేయాన్ని ఆంగ్లంలోకి అనువాదం చేసినది.
1) బంకించంద్ర ఛటర్జీ
2) అరబింద ఘోస్
3) రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్
4) పింగళి వెంకయ్య

Answer : 2

‘జనగణమన’ ను మొదటిసారిగా ఇచ్చట ఆలాపించారు.
1) బొంబాయి
2) మద్రాస్
3) Delhi
4) కలకత్తా

Answer : 4

వందేమాతర గేయంను బంకించంద్ర ఛటర్జీ ఏ భాషలో రచించాడు?
1) హిందీ
2) సంస్కృతం
3) ఇంగ్లీష్
4) బెంగాలి

Answer : 2

‘ఆనంద మర్’ నవల ప్రచురించబడిన సంవత్సరం
1) 1882
2) 1885
3) 1890
4) 1896

Answer : 1

హిందీని జాతీయ భాషగా రాజ్యాంగంలోని ఈ అధికరణ ప్రకటించినది.
1) 326
2) 343
3) 368
4) 370

Answer : 2

ఈ క్రింది రాష్ట్రాలలో హిందీని అధికార భాషగా ప్రకటించిన రాష్ట్రం
1) ఉత్తరప్రదేశ్
2) రాజస్థాన్, హర్యానా
3) హిమాచల్ ప్రదేశ్
4) 1,2,3 మరియు మధ్యప్రదేశ్

Answer : 4

తెలంగాణ రాష్ట్ర గీత రచయిత
1) సుద్దాల అశోక్ తేజ
2) అందెశ్రీ
3) దాశరథీ


4) శ్రీశ్రీ

Answer : 2

ఢిల్లీ రాష్ట్ర పక్షి
1) పాలపిట్ట
2) బట్టమేకల పక్షి
3) పిచ్చుక
4) కోకిల

Answer : 3

తెలంగాణ రాష్ట్ర పక్షి
1) పాలపిట్ట
2) పిచ్చుక
3) పావురం
4) గ్రద్ద

Answer : 1

Download PDF

Join Telegram Group : Click Here  ( or )

Join Whatsapp Group : Click Here ( or )

general studies Model Papers, General Knowledge Model Papers , Indian Polity Model Papers, Indian Geography Model Papers , Envirnmental Studies Model Papers , Indian Economy Model Papers, Indian History Model Papers, Arithmetic & Reasoning Model Papers, General Science Model Papers, Biology Model Papers, daily Model Paper Mock tests, AP History Model Papers, Telangana History Model Papers , AP Economy Model Papers ,Telanagana Economy Model Papers,general studies topics bits in Telugu,general studies topics bits,general studies topics Model Paper in Telugu,general studies and general abilities,general studies Model paper for Police constable,general studies Model paper for Panchayat Secretary,general studies Model paper for DSC,general studies Model paper for RRB,general studies books in telugu,general studies and mental ability pdf,general studies pdf,general studies notes pdf,general studies and general abilities pdf,general studies books for tspsc,general studies books for appsc,general studies book pdf,general studies by disha,general studies books for competitive exams,general studies disha pdf,general studies History Model Paper In TElugu,general studies for upsc,general studies group 2,general studies Geography Model Paper In TElugu,general studies Polity Model Paper In TElugu,general studies Economy Model Paper In TElugu,general studies Biology Model Paper In TElugu,general studies General Science Model Paper In TElugu, general studies Chemistry Model Paper In TElugu,general studies Social studies Model Paper In TElugu,si & Police Constable and general abilities, si & Police Constable and general abilities pdf, si & Police Constable and mental ability pdf, si & Police Constable Biology Model Paper In TElugu, si & Police Constable book pdf, si & Police Constable books for appsc,si & Police Constable books for competitive exams, si & Police Constable books for tspsc, si and Police Constable books in telugu, si & Police Constable by disha, si & Police Constable Chemistry Model Paper In TElugu, si & Police Constable disha pdf, si & Police Constable Economy Model Paper In TElugu, si & Police Constable for upsc, si & Police Constable General Science Model Paper In TElugu, si & Police Constable Geography Model Paper In TElugu, si & Police Constable group 2,si & Police Constable History Model Paper In TElugu, si & Police Constable Model paper for DSC, si & Police Constable Model paper for Panchayat Secretary, si & Police Constable Model paper for Police constable, si & Police Constable Model paper for RRB, si & Police Constable notes pdf, si & Police Constable pdf, si & Police Constable Polity Model Paper In TElugu, si & Police Constable Social studies Model Paper In TElugu, si and Police Constable topics bits, si & Police Constable topics bits in Telugu, si & Police Constable topics Model Paper in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *