జీవావరణ శాస్త్రం – Environmental Issues AP – Telangana SI & Police Constable 2021 Model Paper – 10 General Studies Important Model Practice Paper

జీవావరణ శాస్త్రం – Environmental Issues AP – Telangana SI & Police Constable 2021 Model Paper – 10 General Studies Important Model Practice Paper

జీవావరణ శాస్త్రం - Environmental Issues

All the Best….

Leaderboard: జీవావరణ శాస్త్రం - Environmental Issues

maximum of 60 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

Telegram Group :   Join Telegram Now

Whatsapp Group On

** SR Tutorial Whatsapp Group – 15 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 14 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 13 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 12 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 11 :  Click Here

 Some Important Questions are : 

  • వాంట్ హాఫ్ సూత్రం దేన్ని వివరిస్తుంది?
  • 2014 గణాంకాల ప్రకారం భారత్‌లో పులుల సంఖ్య?
  • కింది వాటిలో ఎకోటోన్‌కు ఉదాహరణ?
  • ఒక భౌగోళిక ప్రాంతంలోని భిన్న జాతులకు చెందిన జీవుల సముదాయాన్ని ఏమంటారు?
  • విచ్ఛిన్నకారులను ఏమంటారు?
  • ఉష్ణమండల క్షీరదాలతో పోల్చినప్పుడు సమశీతోష్ణ మండల క్షీరదాల చెవులు, తోక లాంటి అవయవాల పరిమాణం తక్కువగా ఉంటుందని చెప్పే సూత్రం ఏది?
  • ఏ ప్రోటీను ఆక్సీకరణం ద్వారా మిణుగురు పురుగు జీవ సందీప్తిని ప్రదర్శిస్తుంది?

general studies topics bits in Telugu,
general studies topics bits,
general studies topics Model Paper in Telugu,
general studies and general abilities,
general studies Model paper for Police constable,
general studies Model paper for Panchayat Secretary,
general studies Model paper for DSC,
general studies Model paper for RRB,
general studies books in telugu,
general studies and mental ability pdf,
general studies pdf,
general studies notes pdf,
general studies and general abilities pdf,
general studies books for tspsc,
general studies books for appsc,
general studies book pdf,
general studies by disha,
general studies books for competitive exams,
general studies disha pdf,
general studies History Model Paper In TElugu,
general studies for upsc,
general studies group 2,
general studies Geography Model Paper In TElugu,
general studies Polity Model Paper In TElugu,
general studies Economy Model Paper In TElugu,
general studies Biology Model Paper In TElugu,
general studies General Science Model Paper In TElugu,
general studies Chemistry Model Paper In TElugu,
general studies Social studies Model Paper In TElugu,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *