టెన్త్‌, ఇంటర్‌తో 221 పోస్ట్‌ ఆఫీస్‌ జాబ్స్‌.. రూ.81,100 వరకూ జీతం.. పూర్తి వివరాలివే Apply Now

టెన్త్‌, ఇంటర్‌తో 221 పోస్ట్‌ ఆఫీస్‌ జాబ్స్‌.. రూ.81,100 వరకూ జీతం.. పూర్తి వివరాలివే Apply Now

Notification PDF : Click Here

Official Website : https://www.indiapost.gov.in/vas/Pages/IndiaPostHome.aspx

Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *