సౌర కుటుంబం – Solar family General Studies Model Practice Paper in Telugu || APPSC , TSPSC, DCS , SI AND POLICE CONSTABLE PANCHAYAT SECRETARY IMPORTANT BITS IN TELUGU.

సౌర కుటుంబం – Solar family General Studies Model Practice Paper in Telugu || APPSC , TSPSC, DCS , SI AND POLICE CONSTABLE PANCHAYAT SECRETARY IMPORTANT BITS IN TELUGU.

సూర్యకేంద్రక సిద్ధాంతంను ప్రతిపాదించినది.
1) టాలమీ
2) కోపర్నికస్
3) జార్జి లై మైటీ
4) అలెన్ శాండెజ్

Answer : 2

బిగ్ బాంగ్ సిద్ధాంతం దీనికి సంబంధించినది.
1) విశ్వ ఆవిర్భావం
2) గ్రహాల పుట్టుక
3) గ్రహ శకలాలు
4) గ్రహణాల ఏర్పాటు

Answer : 1

సూర్యునిలో ఉష్ణం, కాంతి శక్తులు విడుదలకు కారణమైన చర్య
1) కేంద్రక విచ్ఛిత్తి
2) కేంద్రక సంలీనం
3) రసాయనిక స్థానభ్రంశం
4) రసాయనిక వియోగం

Answer : 2

సూర్యుని కాంతి భూమిని చేరుటకు పట్టే కాలం.
1) 1.3 సెకన్లు
2) 8 సెకన్లు
3) 8 నిమిషాలు
4) 1.3 నిమిషాలు

Answer : 3

అంతరిక్ష దూరములకు అతిపెద్ద ప్రమాణం
1) కాస్మిక్ సంవత్సరం
2) కాంతి సంవత్సరం
4) అస్ట్రానామికల్ యూనిట్
3) పార్సెక్

Answer : 3

సూర్యుని చుట్టూ తిరిగే గ్రహాల కక్ష్యాల యొక్క ఆకారం
1) వృత్తాకారం
3) స్థూపాకారం
2) దీర్ఘవృత్తాకారం
4) దీర్ఘచతురస్రాకారం

Answer : 2

సూర్యునికి దగ్గరగా ఉన్న గ్రహం
1) బుధుడు
2) శుక్రుడు
3) అంగారకుడు


4) శని

Answer : 1

ఉదయతార, సాయంత్రతార అని పేరు పొందిన గ్రహం
1) బుధుడు
2) శుక్రుడు
3) గురుడు
4) శని

Answer : 2

బ్లూ ప్లానెట్ గా పేరు పొందినది.
1) శుక్రుడు
2) గురుడు
3) భూమి
4) అంగారకుడు

Answer : 3

అరుణ గ్రహంగా పిలువబడేది
1) గురుడు
2) అంగారకుడు
3) భూమి
4) శుక్రుడు

Answer : 2

డార్ఫ్ ప్లానెట్ను గుర్తించండి.
1) ప్లూటో
2) నెప్ట్యూన్
3) యురేనస్
4) బృహస్పతి

Answer : 1

అందమైన వలయాలు కలిగిన గ్రహం
1) శని
2) శుక్రుడు
3) గురుడు
4) బుధుడు

Answer : 1

సౌరకుటుంబంలో పరిమాణంలో భూమి యొక్క స్థానం
1) 3
2) 4
3) 5
4) 6

Answer : 3

అత్యల్ప పగటి కాలం గల గ్రహం
1) శని
2) బుధుడు
3) శని
4) గురుడు

Answer : 4

యురేనస్ ను ఇలా వ్యవహరిస్తారు.
1) ఇంద్రుడు
2) వరుణుడు
3) యముడు
4) వాయువు

Answer : 2

సౌర కుటుంబంలో అతిపెద్ద ఉపగ్రహం
1) డెమోస్
2) ఇరీస్
3) గనిమెడా
4) టిటాన్

Answer : 3

టైటాన్ అనే ఉపగ్రహాన్ని కల్గిన గ్రహం
1) శని
2) శుక్రుడు
3) గురుడు
4) కుజుడు

Answer : 1

భూమి యొక్క ఉపగ్రహం
1) ఫైబోస్
2) ట్రిటాన్
3) చంద్రుడు
4) రాహువు

Answer : 3

చంద్రుని కాంతి భూమికి చేరుకొనుటకు పట్టుకాలం
1) 1.3 సెకన్లు
2) 1.3 నిమిషాలు
3) 8 నిమిషాలు
4) 8 సెకన్లు

Answer : 1

హేలీ అనే తోకచుక్క ఎన్ని సంవత్సరముల కొకసారి దర్శన మిస్తుంది?
1) 72
2)76
3) 82
4) 85

Answer : 2

ఆస్టరాయిడ్స్ ఈ రెండు గ్రహాల మధ్య గలవు
1) భూమి, శుక్రుడు
2) భూమి, అంగారకుడు
3) అంగారకుడు, గురుడు
4) గురుడు, శని

Answer : 3

తూర్పు నుండి పడమరకు తిరిగే గ్రహం
1) గురుడు
2) బుధుడు
3) భూమి
4) శుక్రుడు

Answer : 4

క్రిందివానిలో ఉపగ్రహాలు లేని గ్రహాన్ని గుర్తించుము.
1) బుధుడు
2) భూమి


3) వరుణుడు
4) ఇంద్రుడు

Answer : 1

భూమి సూర్యునికి దూరంగా ఉండే రోజు
1) పరిహేళి
2) అపహేళి
3) పెరీజీ
4) అపోజీ

Answer : 2

పరిహేళి సంభవించే రోజు
1) జనవరి 3
2) జులై 4
3) జూన్ 21
4) డిసెంబర్ 22

Answer : 1

పగలు రాత్రులు సమానంగా ఉండే రోజులకు గల పేరు
1) పరిహేళి
2) అపహేళి
3) విషువత్తులు
4) సూర్యగ్రహణం

Answer : 3

భూమిపై 60 కిలోల బరువున్న వ్యక్తి చంద్రునిపై ఉండే బరువు
1) 60 కిలోలు
2) 6 కిలోలు
3) 10 కిలోలు
4) 15 కిలోలు

Answer : 3

సౌరకుటుంబాన్ని కనుగొన్న భూగోళ శాస్త్రవేత్త
1) టోలమి
2) నికోలస్ కోపర్నికన్
3) లాప్లెస్
4) కెప్లర్

Answer : 2

భూ పరిభ్రమణంనకు పట్టుకాలం
1) 24 రోజులు
2) 24 గంటలు
3) 365 రోజులు
4) 36.5 రోజులు

Answer : 3

ప్రపంచ కాలాన్ని నిర్ణయించు రేఖాంశం
1) 0° రేఖాంశం
2) 180° తూర్పు రేఖాంశం
3) 180° పశ్చిమ రేఖాంశం
4) 82 1/2° తూర్పు రేఖాంశం

Answer : 1

సమాంతర రేఖలని వీటికి పేరు
1) అక్షాంశాలు
2) రేఖాంశాలు
3) అక్షాంశాలు, రేఖాంశాలు
4) సరిహద్దు రేఖలు

Answer : 1

చంద్రుడు భూమి చుట్టూ తిరగడానికి పట్టే కాలం.
1) 24 గంటలు
2) 365 రోజులు
3) 27 1/3 రోజులు
4) 15 రోజులు

Answer : 3

అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత కల్గిన గ్రహం
1) బుధుడు
2) శుక్రుడు
3) కుజుడు
4) గురుడు

Answer : 2

భూమి యొక్క ఆల్బిడో శాతము ?
1) 20%
2) 30%
3) 40%
4) 25%

Answer : 2

భూమికి అతి దగ్గరగా ఉన్న గ్రహం
1) బుధుడు
2) శుక్రుడు


3) చంద్రుడు
4) కుజుడు

Answer : 1

మనకు కనిపించే నక్షత్రాలలో సూర్యుని తర్వాత అత్యంత ప్రకాశవంతమైనది.
1) ప్రాక్సిమా సెంటారీ
2) సిరియస్
3) ఎప్సిలాన్ అరిగా
4) ఆల్ఫా సెంటారీ

Answer : 2

అత్యధిక సాంద్రత కల్గిన గ్రహం
1) భూమి
2) గురుడు
3) శని
4) అంగారకుడు

Answer : 1

అతిపెద్ద అక్షాంశ రేఖ
1) భూమధ్యరేఖ
2) కర్కటరేఖ
3) మకరరేఖ
4) ఆర్కిటిక్ వలయం

Answer : 1

Download PDF

పరిమాణంలో రెండవ పెద్ద గ్రహం
1) గురుడు
2) భూమి
3) శని
4) కుజుడు

Answer : 3

అతి తక్కువ భ్రమణ కాలం గల గ్రహం
1) అంగారకుడు
2) గురుడు
3) శని
4) బుధుడు

Answer : 2

Join Telegram Group : Click Here  ( or )

Join Whatsapp Group : Click Here ( or )

general studies Model Papers, General Knowledge Model Papers , Indian Polity Model Papers, Indian Geography Model Papers , Envirnmental Studies Model Papers , Indian Economy Model Papers, Indian History Model Papers, Arithmetic & Reasoning Model Papers, General Science Model Papers, Biology Model Papers, daily Model Paper Mock tests, AP History Model Papers, Telangana History Model Papers , AP Economy Model Papers , Telanagana Economy Model Papers,general studies topics bits in Telugu,general studies topics bits,general studies topics Model Paper in Telugu,general studies and general abilities,general studies Model paper for Police constable,general studies Model paper for Panchayat Secretary,general studies Model paper for DSC,general studies Model paper for RRB,general studies books in telugu,general studies and mental ability pdf,general studies pdf,general studies notes pdf,general studies and general abilities pdf,general studies books for tspsc,general studies books for appsc,general studies book pdf,general studies by disha,general studies books for competitive exams,general studies disha pdf,general studies History Model Paper In TElugu,general studies for upsc,general studies group 2,general studies Geography Model Paper In TElugu,general studies Polity Model Paper In TElugu,general studies Economy Model Paper In TElugu,general studies Biology Model Paper In TElugu,general studies General Science Model Paper In TElugu,general studies Chemistry Model Paper In TElugu,general studies Social studies Model Paper In TElugu,si & Police Constable and general abilities, si & Police Constable and general abilities pdf, si & Police Constable and mental ability pdf, si & Police Constable Biology Model Paper In TElugu, si & Police Constable book pdf, si & Police Constable books for appsc, si & Police Constable books for competitive exams, si & Police Constable books for tspsc, si & Police Constable books in telugu, si & Police Constable by disha, si & Police Constable Chemistry Model Paper In TElugu, si & Police Constable disha pdf, si & Police Constable Economy Model Paper In TElugu, si & Police Constable for upsc, si & Police Constable General Science Model Paper In TElugu, si & Police Constable Geography Model Paper In TElugu, si & Police Constable group 2, si & Police Constable History Model Paper In TElugu, si & Police Constable Model paper for DSC, si & Police Constable Model paper for Panchayat Secretary, si & Police Constable Model paper for Police constable, si & Police Constable Model paper for RRB, si & Police Constable notes pdf, si & Police Constable pdf, si & Police Constable Polity Model Paper In TElugu, si & Police Constable Social studies Model Paper In TElugu, si & Police Constable topics bits, si & Police Constable topics bits in Telugu, si & Police Constable topics Model Paper in Telugu,telangana group exams,telangana group exams 2022,telangana group exams details,telangana group exams 2023,group 1 exams in telangana,group 2 exams in telangana,how to apply for group exams in telangana,group 4 exams in telangana,group 3 exams in telangana,telangana group 2 exam age limit,types of group exams in telangana,what is group 3 exam in telangana,group exams eligibility in telangana,what are group exams in telangana,how many group exams are there in telangana,telangana group exam date 2022,tspsc group exams details,telangana group 2 exam date,telangana group 1 exam date 2022,telangana group 1 exam date,telangana group 2 exam date 2022,telangana group 4 exam date 2022,telangana group 1 exam date 2023,telangana group 2 exam date 2023,group exams details in telangana,d group exam pattern,telangana group exams examination,telangana group exams explained,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *