ముఖ్యమైన రోజులు – Important Days General Studies Model Practice Paper – 13 in Telugu

ముఖ్యమైన రోజులు – Important Days General Studies Model Practice Paper – 13 in Telugu. జాతీయ ఐక్యతా దినంగా ఈ రోజును భారత ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. 1) ఆగస్టు 31 2) అక్టోబర్ 31 3) సెప్టెంబర్ 30 4 ) నవంబర్ 30 ఐక్యరాజ్య సమితి ఆవిర్భావ దినోత్సవం 1) […]