జనరల్ సైన్స్ జీవశాస్త్రం – General Science Biology Important Model Paper -23 Free Online Mock Test RRB, SI & POLICE Constable, Panchayat Secretary

జనరల్ సైన్స్ జీవశాస్త్రం – General Science Biology Important Model Paper -23 Free Online Mock Test RRB, SI & POLICE Constable, Panchayat Secretary

Biology Model Paper - 23

NOTE : QUIZ పూర్తి అయిన తర్వాత డౌన్లోడ్ లింక్ ( PDF link ) కనబడుతుంది  

All the Best….Leaderboard: Biology Model Paper - 23

maximum of 35 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available
 

Telegram Group :   Join Telegram Now

Whatsapp Group On

** SR Tutorial Whatsapp Group – 13 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 12 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 11 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 10 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 9 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 8 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 7 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 6 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 5 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 4 : Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 3 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 2 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 1 : Click Here

 

Some Important Questions Are

 • దేని గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని ‘మైకాలజీ’ అని పిలుస్తారు?
 • డాక్టిలోగ్రఫీ అనేది దేని గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రం?
 • కాలేయం గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని ఏమంటారు?
 • ట్రైకాలజీ (Trycology) అంటే ఏమిటి?
 • Cytology అనేది వేటి అధ్యయనానికి సంబంధించిన శాస్త్రం?
 • పుష్పాల గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని ఏమంటారు?
 • ఇక్తియాలజీ అనేది దేని అధ్యయనానికి సంబంధించిన శాస్త్రం?
 • హార్మోన్లు, అంతఃస్రావ గ్రంథుల గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రం?
 • మలకాలజీ అంటే ఏమిటి?
 • కాంకాలజీ అంటే ఏమిటి?
 • తిమింగలాల గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రం ఏది?
 • చీమల గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రం?
 • ఒఫియాలజీ అంటే ఏమిటి?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *