భారతదేశంలో స్థలాలు – Places in India General Studies Important Model Practice Bits in Telugu

భారతదేశంలో స్థలాలు – Places in India General Studies Important Model Practice Bits in Telugu

SR-Tutorial Is one of the website which provide Daily Current affairs and daily Free Mock Test Which include general studies Model Papers, General Knowledge Model Papers , Indian Polity Model Papers, Indian Geography Model Papers , Envirnmental Studies Model Papers , Indian Economy Model Papers, Indian History Model Papers, Arithmetic & Reasoning Model Papers,General Science Model Papers, Biology Model Papers, daily Model Paper Mock tests, AP History Model Papers, Telangana History Model Papers , AP Economy Model Papers , Telanagana Economy Model Papers Etc

Places in India

NOTE : QUIZ పూర్తి అయిన తర్వాత డౌన్లోడ్ లింక్ ( PDF link ) కనబడుతుంది  

All the Best….

Leaderboard: Places in India

maximum of 40 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

Join Telegram Group : Click Here  ( or )

Join Whatsapp Group : Click Here ( or )

Some Important Practice Bits are :

 • భారతదేశంలో అత్యంత రద్దీ అయిన విమానాశ్రయం?
 • భారతదేశంలో అతిపెద్ద చమురు బావి కలిగిన ప్రదేశం?
 • భారతదేశంలో అతి పెద్ద పోస్టాఫీసు (GPO) గల ప్రదేశం?
 • భారతదేశంలో అతి ఎత్తైన జల విద్యుత్ కేంద్రం?
 • భారతదేశంలో పొడవైన కాలువ?
 • భారతదేశంలో అతి పొడవైన సముద్రపు బ్రిడ్జి?
 • భారతదేశంలో పొడవైన తీరరేఖ కల్గిన రెండవ రాష్ట్రం?
 • భారతదేశంలో అతి పొడవైన సొరంగం?
 • భారతదేశంలో పొడవైన జాతీయ రహదారి?
 • Which is the busiest airport in India?
 • Which is the largest oil well in India?
 • Which is the largest post office (GPO) in India?
 • Which is the tallest hydroelectric power station in India?
 • The longest canal in India?
 • Which is the longest sea bridge in India?
 • Which is the second longest coastal state in India?
 • Which is the longest tunnel in India?
 • Which is the longest national highway in India?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *