భారతదేశము అడవులు, వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రాలు – India Forests are wildlife sanctuaries Indian Geography Model Practice Bits Mock Test in Telugu & English Medium Practice Bits

భారతదేశము అడవులు, వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రాలు – India Forests are wildlife sanctuaries Indian Geography Model Practice Bits Mock Test in Telugu & English Medium Practice Bits

భారతదేశము అడవులు వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రాలు

NOTE : QUIZ పూర్తి అయిన తర్వాత డౌన్లోడ్ లింక్ ( PDF link ) కనబడుతుంది  

All the Best….


Leaderboard: భారతదేశము అడవులు వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రాలు

maximum of 119 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

Telegram Group :   Join Telegram Now

Whatsapp Group On

** SR Tutorial Whatsapp Group – 13 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 12 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 11 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 10 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 9 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 8 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 7 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 6 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 5 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 4 : Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 3 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 2 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 1 : Click Here

Some important Questions

  • దేశంలో తేలియాడే వృక్ష సంపద (Floating vegetation) తో కూడిన జాతీయ పార్కు ఏది?
  • అంతరించిపోతున్న కస్తూరి మృగాన్ని భారతదేశంలోని ఏ జాతీయ పార్కులో సంరక్షించడం జరుగుతుంది?
  • అరిచే జింకలను ప్రసిద్ధి చెందిన వన్యమృగ సంరక్షణా కేంద్రం?
  • కన్నేరఘాట్ జాతీయ పార్కు ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది?
  • ఐయూసీఎస్ సంస్థ ప్రచురించే రెడ్ డేటా బుక్ లో ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి చేర్చిన వన్యజీవి?
  • థార్ ఎడారిలో ఉండు వృక్ష సంపద?
  • వేప చెట్టు పైన పేటెంట్ హక్కులను కలిగిన దేశము?
  • వన నాశనము దీని వలన కలుగును?
India Forests are wildlife sanctuaries topics bits in Telugu,
India Forests are wildlife sanctuaries topics bits,
India Forests are wildlife sanctuaries topics Model Paper in Telugu,
India Forests are wildlife sanctuaries and general abilities,
India Forests are wildlife sanctuaries Model paper for Police constable,
India Forests are wildlife sanctuaries Model paper for Panchayat Secretary,
India Forests are wildlife sanctuaries Model paper for DSC,
India Forests are wildlife sanctuaries Model paper for RRB,
India Forests are wildlife sanctuaries books in telugu,
India Forests are wildlife sanctuaries and mental ability pdf,
India Forests are wildlife sanctuaries pdf,
India Forests are wildlife sanctuaries notes pdf,
India Forests are wildlife sanctuaries and general abilities pdf,
India Forests are wildlife sanctuaries books for tspsc,
India Forests are wildlife sanctuaries books for appsc,
India Forests are wildlife sanctuaries book pdf,
India Forests are wildlife sanctuaries by disha,
India Forests are wildlife sanctuaries books for competitive exams,
India Forests are wildlife sanctuaries disha pdf,
India Forests are wildlife sanctuaries History Model Paper In TElugu,
India Forests are wildlife sanctuaries for upsc,
India Forests are wildlife sanctuaries group 2,
India Forests are wildlife sanctuaries Geography Model Paper In TElugu,
India Forests are wildlife sanctuaries Polity Model Paper In TElugu,
India Forests are wildlife sanctuaries Economy Model Paper In TElugu,
India Forests are wildlife sanctuaries Biology Model Paper In TElugu,
India Forests are wildlife sanctuaries General Science Model Paper In TElugu,
India Forests are wildlife sanctuaries Chemistry Model Paper In TElugu,
India Forests are wildlife sanctuaries Social studies Model Paper In TElugu,
India Geography topics bits in Telugu,
India Geography topics bits,
India Geography topics Model Paper in Telugu,
India Geography and general abilities,
India Geography Model paper for Police constable,
India Geography Model paper for Panchayat Secretary,
India Geography Model paper for DSC,
India Geography Model paper for RRB,
India Geography books in telugu,
India Geography and mental ability pdf,
India Geography pdf,
India Geography notes pdf,
India Geography and general abilities pdf,
India Geography books for tspsc,
India Geography books for appsc,
India Geography book pdf,
India Geography by disha,
India Geography books for competitive exams,
India Geography disha pdf,
India Geography History Model Paper In TElugu,
India Geography for upsc,
India Geography group 2,
India Geography Geography Model Paper In TElugu,
India Geography Polity Model Paper In TElugu,
India Geography Economy Model Paper In TElugu,
India Geography Biology Model Paper In TElugu,
India Geography General Science Model Paper In TElugu,
India Geography Chemistry Model Paper In TElugu,
India Geography Social studies Model Paper In TElugu,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *