యాంత్రిక శాస్త్రం – Mechanics General Studies Model Paper in Telugu & English Medium Practice Bits

యాంత్రిక శాస్త్రం – Mechanics General Studies Model Paper in Telugu & English Medium Practice Bits

యాంత్రిక శాస్త్రం

NOTE : QUIZ పూర్తి అయిన తర్వాత డౌన్లోడ్ లింక్ ( PDF link ) కనబడుతుంది  

All the Best….Leaderboard: యాంత్రిక శాస్త్రం

maximum of 71 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

Telegram Group :   Join Telegram Now

Whatsapp Group On

** SR Tutorial Whatsapp Group – 13 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 12 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 11 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 10 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 9 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 8 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 7 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 6 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 5 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 4 : Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 3 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 2 :  Click Here

** SR Tutorial Whatsapp Group – 1 : Click Here

Some Important Questions are :

 • గురుత్వాకర్షణ సిద్ధాంతంను కనుగొన్నారు ఎవరు?
 • జెట్ ఇంజన్ పనిచేయు సూత్రం ఏది?
 • గ్రహాల సూత్రాలు ప్రతిపాదించిన వారెవరు?
 • రాకెట్ పనిచేయుటలో ఇమిడియున్న సూత్రం ఏది?
 • భారీ యంత్రాలలో కందెనలుగా ఉపయోగించే పదార్థం ఏది?
 • సులభంగా పడిపోతున్న వస్తువుల (బాడీలు)కు స్థిరంగా ఉండేది ఏది?
 • ఒక కొండను ఎక్కుతున్న మనిషి ముందుకు వంగును ఎందుకనగా?
 • న్యూటన్ 3వ సిద్ధాంతంలో చర్య మరియు ప్రతిచర్యలు?
 • కాంక్రీట్ రోడ్డుపై నడవడం కన్న మంచుపై నడవడం కష్టం ఎందుకనగా?
 • రాకెట్ పనిచేయు సూత్రము?
 • యాంత్రిక శక్తిని ఇలా మార్చవచ్చును?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *